18 37 HOOFDSTUK XI. 4.870 HL. HOOFDSTUK XII. De gaszuivering geschiedde met ijzeraarde, een gedeelte van het gas werd met kalk nagezuiverd. Met het toepassen van regeneratie in situ werd geregeld voortgegaan. De hoeveelheid lucht, die aan het gas wordt toegevoegd, bedraagt circa eén procent van het gemaakte gas. 132.326 KG. 121.690 n 10.636 De verkochte 93.748 HL. ammoniakwater bevatten 135.983 KG. vluchtige ammonia en 37.429 KG. vaste ammonia; per HL. afgeleverd ammoniakwater werd dus verkregen 1,85 KG. ammoniak en per 1000 KG. gedistilleerde kolen 2,13 KG. Het ammoniakwater heeft opgebracht f 57525,71 of per HL. 61 cent. Bij de Cyaanzuivering werd verkregen: aan geconcentreerd ammoniakwater Hiervan werd verkocht Op 31 December 1902 bleef dus in voorraad De verkochte 121.690 KG. sterk ammoniakwater bevatten 18067,3 KG. vluchtige ammonia, per 100 KG. dus 14,58 KG, en hebben opgebracht f 7500,07 of per KG. ruim 6 cent. Per 1000 KG. gedistilleerde kolen werd verkregen 0,22 KG. ammonia. In het geheel werd per 1000 KG. kolen verkregen 2,18-f 0,22 2,35 KG. ammonia. De totale opbrengst van ’t ammoniakwater is bijna 12000 hooger geweest dan in 1901. De voorraad ammoniakwater bedroeg blijkens het verslag over 1901 op 1 Januari 1902 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben tegen 1,15 HL. ammoniakwater van eene gemiddelde sterkte van 2.82" Bé, per 1000 KG. opgebracht 93.858 Te zamen 98.728 HL. Van deze hoeveelheid is verkocht93.748 Op 31 December 1902 bleef dus in voorraad 4.980 HL. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. Ammoniakwater. Gaszuivering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 372