r 18 89 te zamen arbeidsloonen vaten en verpakking vrachten enz. op afgeleverd bloedloogzout en ammonia liquida diverse onkosten 722,69 152,47 30,60 156,— 300,— 1.104,- 93,235 216,26 326,56 f 21.023,28 15.997,60 2.563,58 359,28 191,20 665,— 2.196.20 564,50 f 19.079,43 f 21 023,28 In 1902 werd verkocht: 26.363 KG. geelbloedloogzoutf 14.556,77 121.690 KG. geconcentreerd ammo- niakwater, waarvan de meerdere opbrengst boven gewoon gaswater was 1110 KG. ammonia liquida Ledige zakken Op 31 December was in magazijn ijzersulphaat koolzure soda koolzure kali bijtende kali Over te brengen De fabricatie van ammonia liquida werd niet voortgezet, daar dit product veel zorg vereischt en in kleine hoeveelheid moeielijk verkoopbaar is. Thans wordt de uit de perskoek verkregen ammonia bij het geconcentreerd ammoniakwater gevoegd en als zoodanig verkocht. Nadat de werklieden meerdere handigheid in het bedrijf verkregen hadden, kon hun aantal op drie worden gebracht; sinds December is aan het personeel van den timmerwinkel een kuiper toegevoegd voor den aanmaak van vaten, voor verpakking van het bloedloogzout. Het personeel van het zuiverhuis bleef belast met het ver- verschen van de logen in den cyaanwasher, hetgeen 2 maal per etmaal geschiedt; tevens worden 2 a 3 maal per week de anthraceen-oliekamers opnieuw gevuld. Op 1 Januari 1902 was in voorraad: Ijzersulphaat Koolzure soda Koolzure kali In 1902 werd betaald: voor ijzersulphaatf 1522,04 koolzure soda2219,20s kali- 6572,635 bijtende 5590,485 vracht- en rangeerloon, na aftrek der restitutie. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 374