18 j 45 f - 2,609 f f 69.444,01 voor afschrijvingen Totaal. 1.506.635,79 .5,779 ian grondstoffen, wedden en arbeids- loonen met inbegrip van alle onder houdskosten tin steenkolen enz. cokes 453.055,82 280.360, 1,738 1,075 3,079 809.955,375 179.548,67 5.405 91 15.897,39' 29,44 2,700 0.266 3,107 10,853 0,076 10,502 .7.5,309 53.890,01 j 168.475,69 19.979,925 123.121.51 7.832,37- ƒ1.384.136,30 rest. ■st per M3. eigenlijke productiekosten. Bij voor renten van kapitaal. w restitutie aan de gemeente - huur van ondergrond 382.392,- waarborg42.960,54 - beheer27.703,28 ijzeraarde enz zuiveringsmateriaal kluitkalk tractem. en gratificatiën (zonder controleurs der publieke verlichting.) weekloonen algemeene onkosten enz onderhoud fabriek en buizenleiding. onderhoud servicebuizen 498.422,17 17.312,- 1 45.801,74 65.865,85 HOOFDSTUK XVIII. Berekening van den kostenden prijs van het gas per Ms. Verkocht 26.068.982 M3. if voor verkochte nevenproducten diversen, als: oor cokes, geheele pro ductie gruis - cokesuitzifrsel koolteer ammoniakwater geelbloedloogzout en ammonia liquida diverse producten. huur van leidingen huur van weiland en terreinen. per M:'. gas in centen. (o,082 27.894,24 1 8.166.04 1 765 79 f 680.360,34 703.775,96 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. en 2,606 0,003 182,50 0,689 15.950,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 380