18 46 2.979 ets. 1,320 0.003 0.772 0.292 0.014 0.578 3.171.410 M3. Van de verkochte 26.068.982 M3. gemengd gas, zal in de verhouding der productie 22.897.572 M3. kolengas en 3.171.410 Ms. gecarbureerd watergas zijn. Ter vergelijking der kosten van het verkochte gecarbureerd watergas aan loonen en grondstoffen met die van het menggas, kan de volgende berekening dienen. Verkocht gecarbureerd watergas Aan olie steenkolen cokes, berekend tegen 43 ct.p. HL. 24.478.18 arbeidsloonen - 9.260,85 zuivering als voor steenkolengas. algemeene onkosten en onderhoud i Per M3. eigenlijke productiekosten Deze prijs is 0.279 cent hooger dan die van het menggas, docl> hierbij dient in aanmerking te worden genomen lo. dat het watergas gemiddeld eene lichtkracht had van 16,83 kaarsen tegenover 15,85 kaarsen van het menggas; 2o. dat de alge meene onkosten en het onderhoud gelijkgesteld zijn aan die van het menggas, doch dat deze kosten voor het eenvoudige watergasbedrijf veel lager zullen zijn; 3o. dat tengevolge van de lagere aanlegkosten, vergeleken met eene kolengas installatie van gelijke capaciteit, ook de kapitaalskosten voor het watergas lager zullen zijn. Worden deze factoren, die niet juist onder cijfers zijn te brengen in aanmerking genomen, dan zullen de productiekosten van het watergas eerder lager dan hooger zijn dan die van het menggas. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. 11 11 11 11 Per M3, gas in centen. f 41.868.90 119.25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 381