18 47 HOOFDSTUK XIX. Inventaris. ’s-Gravenhage, 31 Maart 1903. de Directeur J. E. H. Bakhuis. a. Fabriek b. Meubelen c. Buizenleiding d. Servicebuizen en leidingen muntgas e. Materieel publieke verlichting Gereedschappen g. Instrumenten h. Gasmeters i. Magazijngoederen j. Vuurvaste materialen k. Illuminatie l. Steenkolen m. Cokes n. Koolteer o. Ammoniak water p. Geelbloedloogzout q. Diverse nevenproducten r. Ijzeraarde en zuiveringsmateriaal s. Plakzege.ls t. Kassa f 2.028.799,54 1.210;555 - 782.149,01s - 356.764,20s 94.913,66 45.119,54s 5.122.80 377.603,17 81.421,66 14.514,05 p. m. 85 114,95 16.984,55 6.75075s 3.692,80 13 185,- 352,70 3.624.40 80.- - 771.476,38s f 4.688.879,74 Hierachter volgen de door den administrateur-boekhouder opgemaakte flnantiëele bescheiden. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABKIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 382