18 18 48 49 Financieel Overzicht 1902. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. r r 4 r r 'z I f 7 'I f VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. Aard der Uitgaven. Toegestaan. Aard der Ontvangsten. I. i f 388.000, I f 382.302, .5.608, I. Batig saldo 1900. f 169.885.30»f 169.88.5,30 s; II Gedeeltelik saldo 1901 (1> 93.441,59» 93.441,59»' III. II. f 188.384,85 i f f f 4.324.re 1508.781,44 1.576.497,52» I f 212.040,7(>»j f 4.324,* III. IV. f f 54 .s f 21,14 f 13.874,39» o.!-.1 IV. 79.050,— f 79.01030 I f 21,14 f 54.94 f f f f f 13,521,7' 15.189,78 f 847,69» 20.09321 20.000,— 994,04 I f 541.001 82.924,60 f 3.3.614.Sl’ brnik te geven leidingen VI. 3.000,. 376,64 f 139.405,01 4.370,10 VI. 3.000, 2.171,85 825,15 53.490,03 f 27.300,- f 30^67,39 f 4.395,54 f 828.1» f 21,14 0,12 VIL 2.851,85 f f 2.50 f ■A872,99 7 272.100,- 2.886,25 f f 185,- 182,50 f 2.51 Vil. f 5.148,49 2.198,89 n 59.640,- f 7.337,60» f 7.347,88 (2) f 1.322.581,44 (3) 76.350, n n f 2.62335» 4.465,09' f t r> n 416.926,78 Begroot op. 1.361.857/23 121.650,96 49.500,— Meer dan begroot is. 152,47 3.458,57 n n n n n n n 249,645 1.520,78 n Huur van terreinen: Aan de firma Solvay Co. Weiland Geleverd gas: Particulieren Publieke verlichting Gemeentegebouwen Muntgas Zuiveringsmateriaal2) Ijzeraarde en kalk chemicaliën cyaanzuivering Renten en aflossingen: Renten Aflossingen Werkelyk uitgegeven. 2.U09,97 876,16 165,79 4.229,75 Minder dan begroot is. 100,— 85,— f 69.444,01 87.035,- f 156.479.01 4.O0O,- 21.800, - 25.800, — 69.444,01 87.035,— f 156.479,01 i 42.960,54 8.000,- 19.708,28 28.045,18 1.250,- 47.621,14 I 2.099.88 21.194/38 71.795,.05»| 2.347,08 508,67 4.481,855 152.500.— 47.600,— 2.100,- 14.000,- 400,- 97.500,— 6.000,- 15.000,- 10.000,- 8.000,- 100.- 82,50 54.361,78 9.762,— f 5, 1.286,59 2.278,20» 3.564,79 s 28.100,- 1.250,— 47.600,— 2.100,- f f 1/160,86 22.295,05» I I 0 Oorspronkelijk 790.964,—. Verhoogd by Raadsbesluit 24 Maart 1903 met ƒ2000, n n 2.599,675 j 7.629,30 4.516,025! - 13.874,395 1.476,085 2.149,28 - 2.149,28 i f 5.608,- 3800, 7500, 1600, „9300, 362/365,— 7.550,— 60.400,— 4.9836.— 34.650,- Uitkeering aan de Gemeente: i Gebruik ondergrondI Waarborg door de gemeente verleend Beheer der Gemeente Pensioenen enz 590.310,78 600,- f 23.700,- 1.173.472/38 125.975,64 19.833,42 Werkelijk ontvangen. Gebruik van toestellen: Huur van leidingen gasmeters Verkoop en in gebruik geven van leidingen 22.000,- 132.000,- 270.500,- 50.340, f 693.893/30 14.516,025 46.125,605 3s.176.o3--> f 792.710,96» f 13.621,36 Steenkolen enz.: 1) Aanschaffing Duitsche kolen Verhooging lichtkracht. ulie Controle rangeerloonen enz. I Meer dan I Minder dan toegestaan is. toegestaan is. 27 Mei 1902 24 Maart 1908 Jaarwedden en loonen amb tenaren 4) Werklieden St. Z Lantaarnopstekers Contr. publ. Verlichting Tydfl. Personeel enz. Geneeskundig onderzoek 1.851,51 26.647,08 4.108,67 21.721,856 5.301,11 59.630^261 17/312,— 46.878,41 65.025,78 14.556,77 152,47 i 29.458,57 Restitutie door de Gemeente: (2) Onderh. mat. publ. verlichting enz. wachtlokalen Loonen lantaarnopstekers. Wedden 3 controleurs 765,79 27.929,75 2) 3) 4) •5) Verkoop nevenproducten(3) Cokes Gruis i Koolteer Ammoniakwater I Gcelbloedloogzout I Ammonia liquida Cokesstof en diversen 2.713,41 19.521,795 f 222235.20» Kosten verkoop cokes5) Arbeidsl. kleinslaau Op den hoop brengen enz. Verzegelingsmateriaal control. Wagen vervoer Onderhoud wagens enz. Onderhoud3) Fabrieki Buizenleiding Materiaal publ. verlichting Gasmeters Leidingen bij particulieren j Aanschaffen en onderhouden van te verkoopen of in ge- brnik te geven leidingen a o.vw,— iv 139.500?- 42.960,54 8.000,- 17.554,- 45^514^4 453.055,82 7.000,- 24.3UO,- 3.600,- 17.240,- I .5(X), i 100.099,675; f 5.152,305 15.249,64 5' 11.520,78 7.005,96 55.500,- i - 151.623,84 47.621,14 2.099,88 16.851,85 400,- '“F272-Ö86.74 r f 686.264,- 1 10.000,- i 60.0UO,— 30.700,- f 792.964, (1) Oorspronkelijk pro memorie. Verhoogd b(j Raadsbesluit 25 Febr. 1902 f 12.000,- 6 Mei 10.000,- 16 Juni 71.441.59» 93.44Ï,59» 29 Maart 1902 f 23.000,- 27 Mei ilAOO,- 29 Juli r 1.100,— 18.300,— f 46.200,—*' f 2.700,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 383