IS 18 1 51 50 UITGAVEN. ONTVANGSTEN. tan. xiv. T 2.800,- j 20.000,— I 30.000,— 5-000,- i I 3.264,57 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRTEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. Aard der Uitgaven. j Toegestaan. Aard der Ontvangsten. Algem. onkosten 1) VIII. f 21.324,80 f 19.579,485 f 1.745,31s f Magazijngoederen IX. 103.856,45 2.543,55 Gasonderzoek 2) 2.917,71 s 182,28 n f 5.540,- Onvoorziene uitgaven XI. i 8.845,195 8-845,195 n XII. I f 6.000, n I f 197.528,85 s 66.425,86 XIII. f f 148,24 19.049,85 2.950,15 XV. 22.889,69 1 21.093,27 1.746,42 n 11 24 Maart 1903 n Memorie. 10 Juni 1902 n Verhoogd 6 Mei 0. Vastgesteld 10 Juni 1902 n n n n n f Begroot op. Werkelijk 1 ontvangen. Meer dan begroot is. Oprichting Electr. Inrichting 5). Watergasfabriek 6) Kosten aanleggen en rioleeren van straten 4) n n w 3.418,615 60.122,125 2i 3i ii M n 273,13 2.611,99 4) 5) 60.000,— uw, 99.728,855 1.674,15 f 4.092,30 5.100,03s 10.866,48* f 1.500,— 3.940,— 100,- 4.000,I 148,24 5 Oorspronkelijk f 19.000,—. Verhoogd by Raadsbesluit 10 Juni 1902 met f 1.724,80 n Uitbreidingen: 3) Canalisatie nieuwe straten Mat. publ. verlichting Servicebuizen Gasmeters Toestellen Fabriek en verbet, canalisatie Installatie muntgas 106.400,- I 3.100,- i Buitengewone ontvangsten Restitutie zegelkosten rangeerloonen Toevallige baten 174,15 152,30 5.000,03* 5.826,48’ ƒ12.000,— 11.000,- 46.728,85 f 69.728,85=. f 148,24 i Minder dan begroot is. 906,46 f 2.614,05 I 6.785,08 6.906,46=1 f 2.526,87 17.388,01 62.614,05 1.581,385 39.606,73 7.264,58 j I 137.888,09 j f 600,- f 2.824,80. 29 Juli 1902 met 1.100,-. 29 Maart 1902 29 Maart 1902 10 Juni 1902 Nieuw artikel. Vastgesteld by Raadsbesluit 25 Febr. 1902 met ƒ12.000 Verhoogd 6 Mei 1902 10.000,- 22.000,-. ƒ22.839,695. 22.000,- Werkelijk Meer dan Minder dan uitgegeven. i toegestaan is. j toegestaan is. 2.000, 127.800,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 384