18 18 54 55 EXPLOITATI EKENING 1902. DEBET. CREDIT. productie enz f 382.392.- 79.016,20 522.499,8 Saldo 809.905,3 179.548,6 29,4 5.405,9 15.897,3 151.623.8 16.851,8 47.621,1 55.989,8 19.979,9 117.749.8 5.371.6 28.045,1 11.469.0 7.832.3 42.960,54 19.703,28 8.000,- 69.444,01 f f 2.364.615,375 Aan Steenkolen, Cokes Kluitkalk Ijzeraarde Zuiveringsmateriaal Weekloonen Stokerij en Zuiverhuis Loonen tijdelijk personeel enz. Loonen Lantaarnopstekers Tractementen Algemeene onkosten Onderhoud fabriek buizenleiding materieel publieke verlichting gasmeters servicebuizen Gemeente ’s-Gravenhage Uitkeering voor het gebruik onder grond waarborg door de ge meente verleend pensioenen, enz. beheer der gemeente renten f 1.361.857,23 21.194,28 121.650,96 71.795,05 3 498.422,17 5 17.312,- 45.801,74 65.865,85 5 27.741,77 152,47 24.116,04 27.929,75 765,79 182,50 811.56 verbruik f 1.995.871.3 368 744.0 ƒ2.364.615.3 ’er Gasverbruikers. Gemeentegebouwen Publieke verlichting Muntgas Cokes Gruis Koolteer Ammoniakwater Geelbloedloogzout Ammonia Liquida Diverse nevenproducten Huur gasmeters leidingen. terreinen. Gasleidingen Gemeente ’s-Gravenhage: restitutie onderhoud materieel pu blieke verlichting 28.045,18 gebruik wachtlokalen 1.250,— loonen lantaarnopstekers 47.621.14 wedden drie controleurs 2.099.88 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. 11 V li n n n ii ii ii ii 1i ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii 11 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 386