18 18 f f - f 56 57 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASGABRIEK. WINST- EN VERLI ÉENING. DEBET. CREDIT. 368.744,03s ir saldo Exploitatie-rekening n Y) n 260,000.- Totaal. n 38.— n n 20,360- 280,360.-1 88,384.03 Saldo 368,744,01 368.744,03s n n n r n r n n Y) 1138.— 2230.- 500.— 1045.— o o n n 955.- 1893.- i Aan Gasfabriek Meubelen Buizenleiding Servicebuizen Leidingen muntgas Mat. publ. verlichting Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Muntgasmeters n 100.— I 55,950.- 23,000.— 2,000.- j 7,500.- 5,700.- I 700.— 21,450.- 1,600.— Voor vaste afschrijving. f 142,000.- j r> 205.-- 461.— 80.- 9.— Aan Gasfabriek Watergasfabriek „4213.— „4213.— Meubelen 3.— 3.6.— Buizenleiding „1617.— 833.— „2450.— Servicebuizen 1092.— n 1092.- Leidingenmuntgas545.— Materiaal publieke verlichting Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Muntgasmeters Voor afschrijvingen over de uitbreidingen met inbe- j grip de gebruikte magazijngoederen Over 1901. Over 1902. 21/jpCL-j- 2G2pCt.-f- f 444,4000.- f 370,000.- ƒ5973.- 755.- ƒ6728.- - „4213.- 3-— n 10 10 8 10 10 8 8 256.— 42.— 9.— 938.- 635.— 610.— 1235.— ƒ11,110.— f 9250~-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 387