I 18 18 58 59 BALAXBeKENING 1902. DEBET. CREDIT. 4.381.851,67 771.476,38'1 f 4.978.569,09* f 4.978.569,09* uitgegeven Saldo 31 Dec. 1902 f 1.718.421,76 2.136.988,50 408.851,67 48.473,16 132.320,75 105 344,70 225,77 108,21 236,80 59,41 148,375 82,38 5.761,20 f 64.690,91' 81.421,66 14.514,05 85.114,95 16.984,55 6.750,75* 3.692,80 13.185,- 352,70 80,- 7,50 3.616,90 192.451,14 152,40 8.114,54'* 53.942,35' 4.896.13 3.083,60 5.754,89* 1.615,47 628,97 164.142.01M 19.04M?M 1.210.5M 782.149,01' 278.805,38* 77.958,82 94.913.65 45.119.54' 5.122,80 312.912,25' Aan Gasfabriek Watergasfabriek p T_._- Electrische Inrichting Meubelen Buizenleiding Servicebuizen Leidingen muntgas Materieel publieke verlichting Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Muntgasmeters Magazijn goederen Vuurvaste goederen Steenkolen enz Cokes Koolteer Ammoniakwater Geelbloedloogzout Diverse nevenproducten Plakzegels Ijzeraarde Zui verin gsm ateriaal Gasverbruikers gas meterhuis muntgas Gemeen tegebou wen Diverse Debiteuren Maatschappz tot bereiding van koolteerproducten Solvay Co Brijce Rumpff. E. Stobwasser Kassa Saldo 1 Jan. 1902 ontvangen f 617.264,91* 2.260.593,82s f 2.877.858,74 2.106.382,35* f 1.864.657,5^ Gemeente ’s-Gravenhage Diverse Crediteuren van Nievelt Co Augs Klönne Stettiner Chamottefabrik Schott Genossen Humphreys Glasgow Jozef Horak Alexander Wright Co. Chemische fabrik Bruchsal Bergische Stahl Industrie. Arbeidsloonrekening Onafgelost Leeningkapitaal Stand kapitaal Saldo winst en verliesrek. 1900 en 1901 Saldo winst en verliesrek- 1901 438.057,37» 88.384.03* VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n r> n r> r> n n r Ti n TT n rr n TT TT TT TT TT TT TT H TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Ti TT TT TT TT TT TT TT

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 388