I sedert hare overname door de Gemeente. I 2 I I 'J L s S f ns' ïj IW! Wil Cokes bruto. Diversen. 16. 20. 22. 18. 19. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 2,556 18,13en 12ct. 7,3 en6,66ct. 26,7 108.166,29 f 23.022,14 1493 1875 5.39 8.89 6,66 120.753,86 12 en 10 19.919.47 16,- 1662 1876 12,091 5,39 7,28 107.665,15 10 21.447,43s 11,2 81.746 4157 1877 18,307 9,44 5,39 10,39 7,31 91.399,92 10 21.309,13 1848 1878 7,46 105,095,98s 10.526 9,45 5,39 1899 j 20.130,95s 1879 10 10,2 1955 4,75 ,3,3 9,82 7,965 144.472,45 9 23.696,86 1880 10,35 135,950,42s ■7,9 9,89 9 33.455,64s 10,87 I 9,11 1881 9 2004 0,9 10,4 97.966,20s 9 9 8,14 47.385,17 2136 1882 9,45 10,6 2,6 143.432,83s 9 46.509,59s 1883 8,50 105.821 2274 9 9,79 6306 f 3,7 10,95 I 147.198,42 9 6708 9 48.544,81 109.126 2329 1884 9,07 8 11,11 8 166.429,33 i. 2452 67.130,76 115.720 1885 8 10,7 7219 8.6 11,17 162.538,55 8 45.296,57s 119.560 2511 1886 8 7624 9,9 9.2 2 11,26 53.521.38s 126.238 2632 5,976 1887 187.647.43 8153 10,14 9,8 11,43 157.082,88 2737 I 2,505 7 127.140 6,481 1888 9,43 8756 9,9 8 11,4 198.130,63 129.678 1807 3,108 5,920 1889 6 6 8,30 93.306,38 9379 8,8 0,10 11,61 6,472 1890 264.619,73 93.131,89 131.978 2916 3,629 7,94 8,6 9782 1,009 6,320 1891 3,226 9,41 7,5 10,04 0,89 12,09 119.521.26s 141.901 1892 2,965 7 7,96 8,62 10674 6,021 1.65 144.493 12,13 225.090,37 3234 3,078 1893 114.710,05 1,947 9,57 7 8,61 11241 148.385 h 1708 3,36 1895 6,5 6,5 6,58 7,32 I 3683 5,86 11,69 0,856 5,057 M7 ,s 2 1 3 Ë:SQ I s 'S •SS £3 c 2 1 1“ i 2 o ei 2® t® 1 hf S. 91.501 I 5117 KOSTENDE PRIJS VAN HET R D GAS. GASVERLIES GAS PER M Aanteekeningen. n n 9,- n w n i n n n n n 8,- n 10,- n n ly n 6,7 n T) n 139.349 10208 9,31 11,87 275.044.55 100.499,31 n n n i v 242.647,67s 110.664,02s 12,27 I 0,992 5,737 .1894 3349 1,874 7 7,14 8,- 7 n n 154.576 12574 1,842, 3499 1,42 12,05 1,033 5,377 269.580,33 100.448,16 r> 270.535,22 105.696,19 I 1,821 1896 161.664 13581 6 6 5.66 6,21 167.215 J4783 0,814 1,832 5,099 1897 3831 11,39 297.357,50 94 934,22 6 6 4,20 3,84 I 0,773 I 1,767 1898 4,974 1,70 277.796,01 171.812 15914 11,04 87.764.50 3,70 6 3,30 6 n n 4083 ■17338 5,50 1899 1,709 4,787 10,52 325.190.80 2,355 0,723 3,32 105.924,23s 176.389 6 2,88 6 4241 1900 4,986 1,844 10,05 493.049,97 182.497 2,59 143.685,00' 6 2,14 6 n n r> 6 1,469 1901 ),78 437.850,46s 4401 9,52 188.979 1,67 2,16 164.733,34 22291 6 1,15 4558 1902 318.873,50s 24896 2,700 9.20 180.989,87s 193.804 2,22 6 1.60 r> r> n i 7/ r I 1,544 1,442 1,341 és 6 .(muntgas) 7,5 OPBRENGST DER NEVENPRODUCTEN volgens de Exploitatierekening. 2,085 2,003. g <x> s <3 S3 I 3788 73.346,19s 245.450,41s 119746 94.764 5574 100.290 5953 i 3 md. 7 9 md. 8 7,5, 3012 3104 3 md. 7 9 md. 8 <X> ti <p .5 Al G CU 0,854 i i <D I eC O <X> o Q <D G CU CU O G cö CU rt - G o 21. 2912 s H - G 'te a> - S.O-* CQ Oh O S c s s 29. 0,893 1,950- 1,958 2,380 1,738 <D •Sq o 1 1 i -+-A- 5,196 5,779 ec O O s 2 .5 17. s 0,996 5 o 5 co Oh 2,502 o o 1,799 ct 5,916 ct. I 1,938 ct. 1,642 j 1,460 1,002 1) Deze som vertegenwoor digt de waarde der goederen, enz., gebruikt tot oprichting der fabriek. 2) Onbetaalde posten vroe ger op de winst- en ver liesrekening gebracht. Zie o verzich t kap i taal s v erin eer den ng achter het verslag over 188$). 3) In 1891 werd boven dien betaald f 14.114.94 5 zijnde hetgeen bij het bedrag der leeningen over 1889, 1890 en 1891 moest gevoegd worden wegens lageren koers van uitgifte. 4) In 1891 werd nog gedis tilleerd 41.855 KG. Ameri- kaansche hars. 5) In 1892 werd nog gedis tilleerd 137.684 KG. Ameri- kaansche hars. 6) In 1893 werd nog gedis tilleerd 77.173 KG. Ameri- kaansche hars en verwerkt 22.549 liter carburine. 7) In 1894 werd nog gedis tilleerd 41.498 KG. Ameri- kaansche hars en verwerkt 139.334 liter carburine. 8) In 1895 werd nog gedis tilleerd 7.898 KG. Ameri- kaansche hars en verwerkt 98.443 liter carburine. 9) In 1896 werd nog ver werkt 219.279 liter caburine. 10) In 1897 werd nog verwerkt 220.631 liter carbu rine, 10.060 KG. benzol en 18.892 KG. Amerikaansche hars. 11) In 1898 werd nog ver werkt 10.000 liter carburine, 89,409 liter benzol en 7200KG. Amerikaansche hars. 12) In 1899 werd nog ver werkt 115.835 liter benzol en 9275 KG. Amerikaansche hars. 18) In 1900 werd nog ver werkt 125794 liter benzolen 17910 KG. Amerikaansche hars. 14) In 1901 werd nog ver werkt 113.793 liter benzol, 35760 KG. Cannelkolen en 1460 KG. Amerikaansche hars. Renten en beschrij vingen. 15) In 1902 werd nog ver werkt 121.447 liter benzol, 2760 KG. Cannelkolen en 27,842 KG. Amerikaansche hars. 6 Ie ”03 T-4 G CO c3 O CU o O CZ2 tag G n umuntgas)7,5 I 2,871 5,970 2,278 1,598 i 2,453 3945 i 2,434 8- 1731 84.238 4465 88.312 4721 2,399 ct. i 2,516

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 391