I I I I VERSLAG GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE 1902, TOESTAND DEN GEMEENTERAAD. Burgemeester en Wethouders 11 L; K VAN DEN DER OVER AANGEBODEN DOOR AAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 3