1 25 19 Sub commissie voor wijk I: de Voorzitter en Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot. Openbare scholen aan Nieuwe Schoolstraat. Kerkstraat, Schelpkade, Alexanderplein en Atjehstraat. Bijzondere scholen aan Paramaribostraat, Surinamestraat, Nassaulaan (mej. Schut), Koninginnegracht en Mauritskade. Sub-commissie voor wijk II: A. W. H. Ludwig en Dr. H. Blink. Openbare scholen aan Ammunitiehaven, Zwarteweg, Vliet- straat, Waalstraat en Amalia van Solmsstraat. Bijzondere scholen aan Z. O.-Buitensingel (J. Pelser), idem (J. Kruijswijk). Zwarteweg. Juliana van Stolberglaan, Cornells Speelmanstraat en Paulinastiaat. Sub-commissie voor wijk IIIP. N. Kooien en Mr. J. A. de Ranitz. Sub-commissie voor wijk IV: Mr. H. Hemmingson en C. G. Kaakebeen. den heer J. C. de Bruyn werd bovendien de heer H. de Mol van Otterloo aangewezen om deze Sub-Commissie bij te staan bij het uitbrengen van prae-advies aangaande de om advies in handen der Commissie gestelde plannen voor den bouw van nieuwe scholen. Ten slotte zij aangeteekend, dat de heer A. W. H. Ludwig in de plaats van den heer Dr. J. G. de Vos werd aangewezen als lid der Sub-Commissie, welke belast is met het houden van toezicht op den cursus in paedagogiek voor de onderwijzeressen in handwerken. Aan het einde van 1902 bestond de Commissie derhalve uit de navolgende leden, verdeeld over de onderscheidene Sub-Commissiën I Openbare scholen aan Rijswijksche Plein, Hoefkade (H. Sasburg), Nieuwe Haven, Zieken en Lamgroen. Bijzondere scholen aan Koningstraat. Amsterdamsche Veer kade, van Ostadestraat, Z. O.-Binnensingel, van der Duijnstraat en Hekkelaan. Openbare scholen aan Tullinghstraat, Rijswijksche straat, Hoefkade (G. C. F. van der Laan),van Dijckstraat en Falckstraat. Bijzondere scholen aan Noordeinde (J. D. N. de Graaff1, Willemstraat, Noordeinde (mej. M. C. Fikke), Nassaulaan (P. T. van der Meulen) en Bleijenburg. Sub-commissie voor wijk V: Dr. J. F. Haverman en Dr. G. J. M. Coolhaas. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 416