3 I I I 19 ft 27 C. Feith, Secretaris. Sub-commissie voor wijk XI: J. L. van der Toorn en M. M. Couvée Jr. Openbare scholen aan Badhuisstraat, Vijzelstraat, Badhuis kade en Neptunusstraat. Bijzondere scholen aan Scheveningschen weg, Heemraad- raadstraat, Gondelstraat, Parkweg en Badhuisweg. Sub-Commissie voor handwerkonderwijs: Mevrouw M.Beijer- man—Reijers en Mevrouw J. G. Gravelotte—Pontier. Hygiënische Sub-Commissie: Dr. J. G. M. Mastboom, Dr. S. B. Selhorst en Dr. J. Coert. Sub-Commissie voor de herhalingsscholen: W. R. de Greve, C. G. Kaakebeen, J. L. van der Toorn en Mevrouw M. Beijer- man—Reyers. Lid en Secretaris: Jhr. Mr. C. Feith. J. Beelaerts van Blokland, Voorzitter. Hare gewone vergaderingen hield de Commissie, geregeld op den eersten Dinsdag van elke maand; bovendien werd ééne buitengewone vergadering gehouden. Omtrent het be zoeken van openbare en bijzondere scholen, hetwelk geregeld geschiedde, werd ter vergadering immer rapport uitgebracht: behoudens eene enkele op- of aanmerking was over het al gemeen de bij schoolbezoek verkregen indruk ook dit jaar gunstig. De aanwezigheid ter vergadering van den Wethouder van Onderwijs en van de vertegenwoordigers van ’s Rijks schooltoezicht werd immer ten zeerste op prijs gesteld. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 418