I I 19 19 h7s 168 I 154 153 138 133 199 206 144 260 263 255 nu 187 I 211 223 248 Waarvan kosteloos or TOTAAL Dl BERLINGEN OH 15 October. 15 Januari. I 15 April. 15 Juli. 15 Juli. ]5 October. 15 April. M. .M. V. M. V. M. M. M. M. V. V. V. M. A.'OPENBARE SCHOLEN. 2e Klasse. 260 228 70 77 174 b. Ie Klasse. 17 15 14 17 30 31 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL 15 Januari. GELEGEN IS. 203 163 203 1G1 203 151 107 211 193 154 171 130 147 217 237 136 21 1 6 3 7 7 4 3 4 8 21 1 4 4 4 10 21 1 3 10 M. de Vries D. Kanon 32: A. Palte 331 W. de Vletter G. C. F. van der Laan Ammunitiehaven Korte Lombardstraat Kortenboscb Nieuwe Schoolstraat Lepelstraat Zwarteweg Tullinghstraat. i Hemsterhuisstraat Lijnbaan Rijswijkseliestraat v. Ravesteijnstraat Rijswijkscheplein Bleekerslaan De Gheijnstraat. Hoefkade Vlietstraat. Nieuwe Haven Ferdinand Bolstraat Zusterstraat v. Damstraat. de Vliegerstraat. Lamgroen Stortenbekerstraat Lijnbaan Keizerstraat Badhuisstraat Duinstraat (Zuidz.). Duinstraat (Noordz.) Vijzelstraat 247 172 329 261 258 49 238 150 206 188 267 19 1 34 35 C. E. Keilholz 5 3 239 152 200 193 267 180 133 156 219 259 144 247 172 159 188 199 239 152 157 148 203 146 168 74 118 120 248 112 164 261 171 248 140 256 146 237 72 196 258 255 16] 245 54 213 61 176 i 164 1 242 168 215 244 239 191 187 i 243 i 184 255 264 249 252 252 349 281 I 261 i 167 1 379 262 283 270 258 196 214 214 23? W 205 20? 23! 26' 25' 213 228 229 205 159 199' 229 23? 221 234 i 167 244 185 124 134 243 123 179 264 249 173 172 349 187 261 76 271 180 283 172 258 156 211 171 i 150 i 137 203 66 152 262 262 162 141 i 276 I 136 j 213 79 183 169 251 142 238 153 167 180 121 126 239 180 171 270 259 244 154 267 181 241 67 211 245 271 166 254 41 289 65 246 168 145 170 173 221 220 215 239 194 203 204 228 270 261 251 224 242 241 201 159 201 234 219 232 232 151 214 48 272 142 214 184 262 Achter Raamstraat. Sirtemastraat Kerkstraat. Noordwal 203 212 I 218 I 235 193 199 206 221 260 263 255 179 135 145 215 244 143 201 237 259 205 179 248 190 251 261 266 248 255 256 281 237 164 261 258 255 282 245 152 213 61 297 176 237 242 275 212 210 I 147 244 218 225 245 141 225 127 207 74 153 232 237 129 229 50 268 49 241 147 134 133 192 j 207 236 246 i 1S3 239 i ISO I 256 270 259 194 203 200 j 239 262 262 257 207 276 229 213 155 286 239 251 212 238 155 145 68 129 123 203 110 145 270 173 251 137 242 130 201 59 143 234 219 125 232 51 214 48 297 1 272 142 130 184 169 155 214 153 140 137 205 114 150 255 26S 258 140 228 145 205 74 154 149 237 128 234 42 247 49 238 112 136 55 193 118 195 Fannius Scholtenstraat 213 ZiekenI 158 116 235 178 124 126 238 114 I 171 271 259 253 157 268 170 246 I 67 I 218 162 280 168 263 48 282 65 242 120 154 75 i 205 162 11S 212 215 150 178 136 112 151 226 260 147 I 248 267 2S4 241 T 207 1CI 274 j 245 271 254 H 134 289 65 246 168 235 246 259 153 203 232 237 219 229 129 268 49 241 147 209 190 269 211 235 248 194 185 238 184 263 271 259 I 253 253 268 269 246 163 269 244 2 SO 277 263 I 140 I 12? i 282 I 247 I' 65 242 168 I 234 j 247 i 258 11 J. L. Hooftman. 2|F. C. J. de Kidder 3 F. Eterman 4 J. H. G. Roel 5 C. W. Valken 6 F. Duiker 7i G. J. Ligthart 8; S. de Vries 9j A. P. Brauekman 10- W. Koops 11 J. M. Prins 12: A. J. P. de Beste. 13 J. Vreeburg. 14 H. J. van der Kraan 15| H. Sasburg 16 K. G. Houwen 17| J. van Andel 18: J. J. ten Have 19 K. Baars 20 J. Velthuisen 21 G. Kielder 22 J. F. Goudswaard 23 J. Laban 24 P. Rauwerda 25 A. W. Stortenbeker 26: Th. J. Vonk. 27 A. Knoppien. 28: J. Eigenhuis. 29' H. A. Avenarius

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 424