-J 19 19 Waarvan kosteloos op 6 I - 2 I 27 j 50 fl I TOTAAL ld BERLINGEN OP 15 October. 15 Juli. 15 October. 15 Juli. M. V. M. i M. M. i M. I 1 1 157 165 7 6 7 7 4 4 1 5 4 4 4 4 2 6 19" 193 195 Totaal 4763 9844 5099 5303 4873 5523 9358 9941 5486 4884 B BIJZONDERE SCHOLEN -. i 258 259 I Westeinde. 246 241 244 I 255 24S 248 248 246 259 248 255 241 244 258 205 218 207 215 211 207 220 204 230 Koningstraat 254 226 272 227 251 231 179 203 Z. O. Buitensingel. 202 8 183 176 10 5 12 7 206 176 8 8 2 I 297 312 Prinsegracht 293 267 252 308 267 23 Westeinde. 17 34 28 22 25 35 32 54 21 Z. O. Buitensingel. 26 56 21 55 52 26 55 21 57 21 21 65 60 57 Bleijenburg 68 64 68 57 65 twee meisjes betalen de helft van het schoolgeld, M. j HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. 137 77 3 4 5 8 4 1 4 5 1 148 242 116 152 236 115 1 91 1 3 6 5 5 36- L. de Vries 371 J. W. de Jongh 38; A. Mout WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 139 76 3* 6 109 125 i 102 i 93 i 96 142 I 116 115 130 I 59 I 119 124 120 135 104 104 102 148 109 123 127 64 130 119 59 195 5 7 7 6 141 245 117 152 113 119 125 67 163 226 150 93 3 3 6 159 235 2 8 I 3 2 i 4 3 3 153 238 140 I 3 6 153 103 153 116 156 120 104 125 121 85 134 142 71 39; C. A. Hofman 40! P. Poot 41W. van Rossen. 42; A. Laban 43; K. Goudswaard 44 P. J. Teebaal 45; Y. Ykema. 46 A. Labberton 47 D. Harberts 48; W. L. Roel 49! W. J. Jongejan. 50 H. R. Hölscher 51) J. M. Keen 52; Mej. J. J. P. hLijscn 168 109 142 108 165 133 107 124 117 105 152 143 I 126 141 I 158 108 I 131 .1 103 115 j 152 104 120 102 161 126 110 128 109 92 9216 9928 19238 2 3 4 2 3 5 i 2 5 3* Roggeveenstraat. Van Dijckstraat. Badhuiskade 9936 257 1 95 101 1« 115 118 115 65 122 120 j Korte Lombardstraat I Zuidwal Schelpkade Waalstraat Falckstraat Koningin-Ennnakade i Alexanderpleiu Van Merlenstraat Van Swindenstraat Amalia v. Solmsstraat N. W. Buitensingel Neptunusstraat, I Korte Lombardstraat Atjehstraat Twee jongens en e. Burgerscholen. 5233 160 I 118 167 127 105 126 113 92 149 I 130 143 125 I 139 I 157 238 229 136 117 154 279 i 210 15 Januari. 15 April. M. 15 Januari.! 15 April. j M. V. 9264 53 J. P. van der Haas, School der I Ned. Herv. Diaconie i 54: G. P. Post, School der Ned. Herv. GemeenteNobelstraat 551 L. Plette Sr., School van het Herv. Weeshuis 56) J. Pelser, School der Ned. Herv. Gemeente 57; J. A. Wijnveldt, School der Ver. tot oprichting en instandhouding der scholen op Geref. grondslag 58 P. Voerman, School van het Geref. I Weeshuis 591J. Kruijswijk, School van het Waalsche Weeshuis 60 F. Rumschcidt, School derDuitsch Evangelische Gemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 425