i i I 19 - I I 19 Waarvan kostekoos ot M. i M. I 81 I I 775 9 i 3 I los 596 I -r_L M. 31 I 581 I I m I 596 I 15 I 205 42 I 177 I 20 I EERLINGEN OP TOTAAL id I 15 October. 15 April. I 15 Juli. 15 Januari. 15 October; 15 Juli. 15 April. V. V, V. M. M. M. V. M. V. V. 106 88 <19 105 I 99 98 91 1011 i 71 49 69 I 63 40 66 411 46 48 43 60 46 48 50 43 104 143 124 207 216 227 236 307 300 310 310 i 303 274 i 485 291 272 van 303 322 328 340 749 Brouwersgracht 786 76 131 141 132 Koordeinde 130 77! 9 9 13 9 9 87 89 81 84 I 210 i 190 190 Loosduinscheweg 184 80 195 195 1 I 195 I 210 290 278 270 287 107 112 109 3 3 3 1 1 1 1 22 31 3 78 79 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. Scholen der St. Vincentius Vereeniging. Zuid Binnensingel Prins Hendrikstraat Scheveningschcweg. Raamstraat Luthersche Burgwal Laan Loosduinscheweg Paulina straat. Hekkelaan Oude Molstraat Breedstraat Warmoezierstraat Z. O. Binnensingel Westeinde. Idem. Paramaribostraat v. d. Duynstraat Da Costastraat 148 3 81 82 83 84 150 7 1 12 22 290 85 86 87 88 89 90 91 92 93 1« 116 300 245 66 67 68 69 70 31 107 75 19 589 31 112 74 21 569 353 77 20 197 52 120 43 43 168 21 116 310 244 505 WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 229 250 50 71 72 73 74 75’ 70 j 411 505 1 539 466 I 86 I 15 Januari. 5S 420 570 502 548 471 90 122 1 70 1 129 307 267 523 69 442 17 224 I 355 j 100 69 432 619 I 19 I 318 345 72 115 I 310 256 515 69 442 581 I 495 548 522 I 165 i 69 432 f 619 493 I 1 572 427 82 i 19 585 58 420 I 570 15 208 I 300 50 21 299 22 1 558 H 30 I 120 I 76 I Met 1 September 1902 opgeheven. Met 1 September 1902 overgeplaatst naar de Nassaulaan. M. i V. 70 I I 304 52 J99 i 41 i 129 56 354 76 i 22 j 208 53 117 44 I 43 166 140 20 1 9 19 - 312 350 I - 75 i - 22 - 205 1 52 - 120 I - 43 43 I - 161 i 1" 21 i 1 Th. P. Badoux, School, der stich ting SchiefbaanHovius Mej. M. C. G. Jollie. H. G. M. Kars. E. Nootenboom. M. Heeremans IIvan Thiel, School den H. Aloysius M. C. Fikke, School van het St. Joseph-gesticht E. Haaitsma, School van het «Huis van Barmhartigheidc. J. van Hal, Mariaschool J. D. M. Francken, School der Stichting Schicfbaan-Hovius A. J. Verdam, School v. h. R..-K. gest. »de Voorzienigh.« J. W. Michael J. Goedhard H. Eerdbeek H. P. v. Nieuwenburg, School der Maatsch. »tot Nut van ’t Alg.< B. H. Boers en N. J. W. M. Nuyen S. Osinga. G. H. Bouscholte H. D. Ubbens J. D. N. de Graaft' P. T. v. d. Meulen G. van Wijngaarden L. Looijen C. M. S. A. van Oeveren De Ruijterstraat Molenstraat Willemstraat Surinamestraat Bilderdijkstraat Noordeinde Buitenhof**) Prins Hendrikplein, v. d. Spiegelstraat Laan v. Meerdervoort 61 A.J. vWijk, School met d. Bijbel, van Ostadestraat 62 A. Nieukerke, Charitable Socie- teitsschool. Amsterd. Veerkade. 63; Chr. Wesseling, School van het (a) I R. K. Weeshuisj Warmoezierstraat 63 Chr. Wesseling, School van het (b) | R. K. Weeshuis. 64 W. H. D. Hoen, 65 J. C. Lelyvcld, 1 J. P. Teurlincx, I H. J. Snackers, C. Coolen, 1 P. v. d. Winkel,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 426