i 19 19 M. j RECAPITULATIE: I I I 14 I 27 61 I Waarvan kostekoos of 15 October. 15 Januari. 15 Juli. 15 April. 15 Jauuari. 15 October. 15 Juli. V. M. l M. V. V. V. M. V. V. M. i 2 Totaal 2041 1823 6274 1827 6181 2061 1864 1870 2006 6331 16122 15$ 16118 Totaal 15547 6586 7397 16324 6926 7584 15719 7344 6737 7582 6754 1) Op 1 Aug. 1902 opgeheven TOTAAL Dl 6283 6383 Mej. G. B. Schut M. de Ridder J. van Weleveld HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. 9928 I 9238 6194 i 6258 9264 6283 9941 6383 46 14 31 5486 2096 4884 1870 5303 2041 4873 1864 5099 1827 4763 1823 160 1 9844 6274 i 9936 I 9216 6181 228 157 43 16 26 5233 2164 104 105 106 107 108 109 110 111 112 99 100 101 102 5523 2061 WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 9358 6361 125 85 163 57 80 250 158 20 66 50 43 15 24 c 131 1 Hl 73 57 30 381 87 119 «7 !571 541 80l 226 157 231 55 19 14 3 109 85 60 30 38 Koninginnegracht van Speijkstraat Laan v. Meerdervoort J uliana v.Stolberglaan 6331 ;6194 j 6258 249 162 1 I Willemstraat v. Bylandtstraat Cornelia Speelmaustr. Laan v. Meerdervoort Oude Molstraat 12 2 121 72 57 - 31 i 39 881 - 119 i 881 157 - 57 - 78 227 i 234 154 26 58 I 18 - 43 I 12 3 121 73 60 j 30 34 I 89 I 111 80 I 157 52 i 80 I I 256 i 256 157 i 162 28 24 M. 2164 I Openbare Scholen Bijzondere Scholen I Hcemraadstraat Gondelstraat Parkweg Nieuwe Badhuisweg Mauritskade. SEULINGEN OP 15 April. 16117 15547 6361 94 J. J. Koster van Groos 95| R. Smits 96; A. J. ten Breul 97 Mej. S. Bachofner. 98 Mevr. A. E. v. d. Watering-Visser Nassaulaan M. de RidderZwarteweg J. van Weleveld ,1de Ruijterstraat Mevr. J. M. F. C. AllanHaver Bilderdijkstraat 103 Mej. M. C. Tinholt E. R. van Gigch M. M. Boldingh M. Smit Sibinga j o Mevr.H.J.G.Michaël-v.d.Watering Luthersche Burgwal M. V. M. C. 1’. Verschoor H. W. te Winkel Jr. Mej. N. J. C. Kruijt. H. P. M. Riegen M. E. E. Paesie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 427