Algemeene Tabel Lagere Scholen, enz. I 19 Gemeente 's-Gravenhage. I I Letter D. DER IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 428