I iL I i 1 1 l I 19 19 i i m»,- 3 I 3 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- EN gevestigd is* Inkomsten EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1 jnaud. (Hendrik IsaAk) 1400 1 1000 1 900 2 ‘Iter. (Daniël Jacob) 900 2 ond. (1889) 2 700 2 1050 750 2 is. (Gerrit) 550 4 2 8451 2 845, 2 5 120 60 nut. 447 leerlingen. 3 id. 45 oor de gymnastiek: 560 M. O. n n Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING Totaal. w n n Rang of akte j en verdere toelatingen. Ammunitie- haven 10. per SCHOOL. a-k q-s. hoofdond. (1878) Gymn. rrgerhout. (Theodoras Ban) bp. (Johannes Theodoras) net. (Theodoras Salo mon) lijk. (Nicolaas Willem Cornells) ui. (Jozef) handw. nut en sm. id. id. nut en sm. nut. nut en sm. id. id. 2 2 2 hoofdond. (1889) Fr. Eng. D. ond. (1889) teek. ond. (1889) teek. hoofdond. (1889) hoofdond. (1889) i ond. (1878) hoofdond. (1857) Ft. hoofdond. (1857) Eng. hoofdond. (1889) ond. (1878) Gymn. M. O. ónd. (1878) 3 3 60 45 Hooftman. (Jan Leendert) 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de llde 12de 75 75 60 f 80 5o 30 100 3 60 60 in der Lee. (Henri Adriaan) elter. (Petronella Wilhel-I mina Wijnanda) inkenbefg. (Catharina Adriana) iningh. (Sara Theresia) f 1400 i w Bertram. (Martinus) van Bemmel. (Henriette) Feenstra. (Elizabeth) Van der Maas. (Cornelia Maarten Leendert) I Bedrag toor de handwerken mi-Stassart. (Maria Catha rina Hendrika) Doi. (Cornelia Jacoba) Mljn. (Jacomina Christina) sgenbugen. (Louisa Adriana) ihröfer.i Adriana Frederika) erschoor. (Elisabeth Augusta) erkoren. (Suzanna Wilhelmina) pnond. (Sara) amsteker. (Hendrika [Julia Augusta) Jan Wijngaarden. (Gerarda)I Openbare lagere school dor 2de klasse. Zesmaandeiyksche I cursus. ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. I Getalsterkte der klassen op 15£December 1902. 45 leerlingen. an Dijk. (Johannes Ber nardus Cornelia) 10 cent per week als er één, 9 cent als er twee, 8 cent als er drie of meer kinderen in het gezin zijn, die den leeftjjd nog niet hebben bereikt, waarop leer lingen niet langer tot deze scholen worden toe gelaten. Voor min vermogen den worden deze be dragen ver minderd tot 6,5 en 4 cent. Voor onver- mogenden is geen school geld ver schuldigd. 1ste klasse 44 32 42 40 46 48 34 38 34 25 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 429