I f I I I i 1 19 19 2 2 z S 3 IS HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT or Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar dp school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a- -k, s. 2000,- Heijer. (Pieter) haven. 1000 900 2 ond. 1000 2 i 500 4 500 I onds. in hw. 4 ►or de li and werken nut en sm. V> 3 nut. id. 3 nut en sm. Totaal 458 leerlingen. 640 45; 8 60 EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. 2. Korte Lombard- straat. (Z. O. zyde). (ongenummerd). Openbare lagere school der 2de klasse. De Ridder. (Froderik Christoffel Johannes) hoofdond. (1857) nut. id. nut en sm. id. id. id. id. 1400 1200 Als bij school DF.R SCHOOL. fech. (Johannes Jacobus) jinbentink. (Jacobus Engelbert usi [rtnian. (Willem Hendrik) leze. (Egbert) In der Stoel. (Pieter) kker. (Cornells Adrianus) In. (Emile Mauritz Rudolf) [pls. (Hendrikus Joseph ■larie) I Haas. (Gerrit Willem Eornelis) ■manic (Johanna Wilhel- Rrina Cornelia) Id. Meer. (Elisabeth) 800 800 700 650 43 leerlingen. 85 40 43 44 44 40 41 25 36 34 83 2 2 4 8 3 i 3 I Rang of akte en verdere toelatingen. 45 3 3 i Getalsterkte der klassen op 15 December 1902 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Ode 7de 8ste 9de 10de llde 12do ond. gymn. wisk. teek. onds. i 120! 1 75 2 60 45 60 60, 60 hoofdakte h (1857) 3e rang, hoofdakte (1878) Fr. D. hoofdakte (1889) vr. en o.< hoofdakte id. vrije en orde j wiskunde. ►or de gymnastiek Chavonnes Vrugt. (Wil- ’ni Reinier) iol. (Anna Elisabeth Wil- ielmiiiai |lis. (Dirkje) fcchayk. (Catharina) knendaal. (Anna Eva) pus. (Maria Anna Catha-: thia Elisabeth) pemont. (Adriana Marga- letlia Frederika Louisa) i jlec. (Antoinette Maria) Bnants. (Josina Adriana» I juwenhuizen. (Johanna Ravina i kt. (Elisabeth Maria peertruida) Inoist. (Louisa Petronella)' 80 80 OVUVVX 30 Ammunitie- 30 j f 1400 1 iRaasveld. (Arnold Frederik) f Berends. (Albert Adolf) 1 Ten Brummeler Andriesse. 1 (Betty) Seeman. (Anna) i ONDERWIJZERS wie di- Hoofden der scholen worden bijgestaan. -S het school-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 430