I t 'O I I i f li 19 19 I I I 3 3 1 I I KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. oor Bedrag Straat SOORT van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school EN EN Inkomst®,' EN geld. gevestigd is. VOORNAMÉN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Carrière. (Zwaantje) Klein. (Dirk Jan) 3. Kortenbosch 46. Eterman. (Frederik) 1 2 i Kweek, mei acte: 100 100 3 750 1000 1 KAA 4 Ittenbroek. (Arie) 600 2 roor de handwerken n 45 3 id. 45 3 Totaal Gymn. M. O. 1 oor de gymnastiek 485 leerlingen. 6401 Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. f 1600 en vrije won^ n Vliet. (Christoffel Johannes) Saarloos. (Christiaan) id. handw. v. nut en smaak. handw. v. nut. onds. (1 889) onds. (1889) en ord. oef. 3 3 Jacobus Sibbles) Hegt. (Nicolaas Aloijsius) 80 30 hoofdond. (1878) teekenen vr. en o. oef. handw. v. nut onds. (1878) handw. v. nut. handw. v. nut en smaak. id. id. 60 60 J 45 45 Als bh school Ammunitie* haven. a—k q en s. 500 r-00 120 75 6U 60 3 3 1 2 2 3 i f 100 50 48 48 48 46 45 49 43 33 27 24 27 Rang of akte en verdere toelatingen. lste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. C78) teek. L. O. i hoofdond. f78) i boekh. M. O. id. Openbare lagere school der i 2de klasse. Zesmaandelijksche cursus. klink. (Arnoldus Aiphonsus) in Wijk. (Theodoras Willeb rordus Josephus) beffnagel. (Hendrika) ackaij. (Adrianus) Buzenkanip. (Davida Elisabeth) hese. (Johannes) bbel. (Lydia) loeffnagel. (Hendrika) fernard. (Henriette Louisa) lelsert. (Sophia) Zwet. (Elisabeth Maria) Beuwenhuizen. (Johanna IDavida) I d. Brand. (Margaretha llaharina Paulina Adriana) fther. (Christina Frederika) pn Woert. (Alida) I onds. (1878) ond. (1878) hulponds. (1857) i hoofdond. (’78) Fransch L. O. hoofdond. (’89) laren. (Theodora Johanna) irchand. (.Jeannette Josephina Martina ivr ru uiu. w Lambertina) nutt. handw. apel. (Louis) onds. (’78) Regt. (Alida Johanna) Vacature. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 47 leerlingen, w n 'hoofdond. (1857) f 1400 Plv 1 (Zimmermann. (Anna i Geertruida) 'Groot. (Johanna) 1 Hofstra. (Suze) 1200 1100 lO5o' 900 2 I (Schipper. (Sjouke 4 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 431