I I I 1 19 19 I I 4a 4a s J 3 I I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- InkomsH EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1400 id. 1400 1 2 2 2 loutama. (Albertha) 700 2 handw. Horde handwerken: 60 3 nut. id. 45 3 Totaal 375 leerlingen. oor de S.vmnaKtlek Gymn. M. O. 560 DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. a-k q en s. Rang of akte en verdere toelatingen. j Openbare lagere school der 2de klasse. Zeemaan delijk sch e cursus. EN BENAMING Roel. (.Jan Hendrik Gerard) hoofdond. (1857) Wiskunde. f 2000 en vrije woning. Thierry. (Johannes Martinus) Donraadt. (Arie) Beekman. (Dirk Johannes) nut en sin. nut. id. 2 2 Als bij school Ammunitie* haven. 4a. Nieuwe Schoolstraat 22. hoofdond. (1857) id. 60 60 60 60 60 45 45 2 4 80 30 700 800 120 75 45 900 750 nut. id. id. 1 2 3 id. nut en sm. id. id. 3 3 3 <4 3 3 3 3 nou 1050 z S I f 100 100 80 ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de I Trappen. (Carolina I Augusta) I Jacobson. (Henriette) Heerings. (Willem Petrus) I Moll. (Hermanns) I Floeren. (Catharina) I leebaal. (Antonia) I f. d. Berg. (Catharina I Jeannette Cornelia) Iijngaarden. (Gerardina I Jacoba Frederika) I Barentsen. (Johanna Wil- I helniina Maartje) I Schouten. (Bertha) I J-Heijningen. (Maria) I u n a (Clara Alida Jacoba)' I Mad ener. (Elisabeth I Johanna Antoinette) Joses. (Roosye) I it<!nV?n?ar‘ (Suze Johanna) I u >^en- (Johanna I Hendrica Christina) 900 800 van Ingen. (Cornelis Antonie) Ronda. (Johannes WJjnan- I dus) v. de Vijver. (Johannes Gerardus) Voogt. (Pieter) o ip (Johannes Bgbertus) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 27 leerlingen. 35 31 31 So 31 3> 34 30 30 32 29 hoofdond. (1889) Fr. hoofdond. (1878) gymn. I hulpona. (’57) hoofdond. (’89) Fransch vr. en ord. oef. teekenen. hulpond. (’57) id. gymn. teek, scnoon- schr. M. O. onds. (1878) handw. v. nut. hoofdond. (’89) Fr. Eng. nutt handw. onds. (1878) nut. f 1400 Plv. Siman. (Johan- Ronda. (Hendrika Johanna) 1 Ginkel. (Wilhelmina Louise! van) iStotyn. (Anna) iStotyn (Cornelis)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 432