i l i I J 1 19 19 F - -- - - 46 46 - - - 1 s - - - I i i i KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT Straat van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN het school* waar de school EN EN Inkomsten. EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 80G 30 700 2 600 4 Voor de handwerken nut en sm. 60 3 Voor de gymnastiek: Gymn. M. O. 160 Totaal ■j 64 leerlingen. DF.R SCHOOL. 46. Nieuwe Schoolstraat 93. EN BENAMING hoofdond. (1857) Wiskunde. van Soest. (Johannes Egbertus) a—k q en s. 13 leerlingen. 17 19 15 2 Openbare lagere school der 2de klasse. Zesin aandelyksche cursus. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. lstc klasse 3de 7de 12de Stuik Az. (Ary) I Teebaal. (Theodora Petro- I nella Wilhelmina) I Pabst. (Margaretha I Catharina) 1/ J UKI ’f'l f 2000 en vrye woning. Roel. (Jan Hendrik Gerard) De Ridder. (Margaretha i Delphina) j f 100 Als bli school 100 Ainmunitle- haven. I Rang of akte i en verdere toelatingen. hoofdond. (1878) vr. en ord. oef hoofdond. (1889) onds. (1878) vr. en ord. oef. onds. (1889) I Neuteboom. (Jan Hendrik) 1 Bijmolt. (Margaretha Wilhelmina) iBronkhoi’st. (Emma) 2 |Feü. (Gerardina Petronella i Johanna) ONDERWIJZERS I door wie dé Hoofden der scholen worden bijgestaan, i Rang of akte en verdere j toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 433