I I 1 i I II 19 19 I 1 - -- - 3 -s 5 5 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 5. Lepelstraat 6. leule. (Antonie Stephanos) 2 kheen (Pieter) 800 1 ledenburg. Arie) 2 Jrouwers (Marie Emilie) 2 4 Voorde handwerken 60 8 id. 3 id. 60 id. Totaal 383 leerlingen. id. 8 id. I Voor de gymnastiek: pan Eek -Pieter- 680 1 2 Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. 8 3 EN BENAMING lansen. (Adriaan Pieter) Hofman. (Johanna Bertha) DEK SCHOOL. Valken. (Christiaan Willem- ie Zwaan (Johanna Hendrika) ran Tuil. (Hermanns Rut) Ion Hoyer. (Cornells) nut en sm. id 13oo 1100 600 500 500: 60 60 60l 1 1 Kweekelingen m. acte als onderwijzeres: Brouwers (Bertha) Frylink. (Martina) 100 100 Openbare lagere school der 2de klasse. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 120 75 a—k q en s. ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i bulpond. gymn. L, en M. O. id. nut. handw. Z 3 4 45 2 3 f 1950 en vrije woning. 1ste klasse f 100 801 3 i 10001 746 7011 701 750 hoofd ond. Fransch, E n gel sc h. Wiskunde. Als by I school Ammunitie-1 haven. i öllmar. (Lina Johanna) d. Berg. (Martha Geertruida) regenbogen. (Louise Adriana Frederica) les. (Alida Catharina) hoofdoud g.vmn. id. hoofdond. wisk. hoofdond. vr. en ord. oef. hoofdond. vr. en ord. oef. onds. hw v. nut. vr. en ord. oef. onds. hulpond. I Dosterland. (Helena Johanna I Maria) I Oerdier. (Lamberta IPetronella) I Gerritsen. (Geertruida I Jacoba) Linke. (Mathilda Johanna s Augusta) I Smit. (Louisa Susanna I Johanna Petronella) d. Velde (Alida Maria) I Batenburg. (Louis Philippe Abadon) fcoolhaalder. (Neeltje Alida) f 1400 Plv. Koster. (Willem) Becker. (Johan) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 33 leerlingen. 36 36 29 35 35 30 36 32 27 26 28 onds. handw. v. nut. teek. L. O. vr. en ord. oef. I ond. onds. Fr. vr. en ord. oef. onds. n. hw. I vr. en ord. oef. i het school-1 S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 434