I I I i 19 19 1 g I I I 6 6 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten, EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 1400 6. Zwarte weg t>4. Duiker (Fokke) |i<akus (Gerrit) 950 2 i Bjpers. (Hermanns) 800 2 ond. 2 6(X_> •r de hand werken: id. 3 id. 45 ►r de gymnastiek i Totaal .462 leerlingen Gymn. M. 0. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. Openbare lagere school der 2de klasse. id. id. id. id. id. id. 1100 1100 1100 1050 60 60 120 60 2 2 2 3 3 hoofdond. Duitsch. Wiskunde Teekenen. Gymn. b Vrieze. (Egbert) kpstra. (Anne Sijtse) sterkamp. (Johannes) [Werkhoven. Pieter) Frederik) assenaar. (Jurre Evert) 120 75 60 60 45 45 1 2 3 50 50 Als bij school 30 Ammunitie-! haven, j 80<> 945 800 a—k q en s. S ■2» het school- - geld. 30 30 w i 3 I 3 3 I 3 3 nut en sm. id. id. hoofdond. wisk. hoofdond. id. id. hoofdond. gymn. hulpond. gymn hoofdond. ivr. en ord. oef.! ond. hoofdond. hoofdond. Fr. 1 Bosman. (Johanna) [Stomp. (Wilhelmina) 1 Molier. (Annie) 1 [Stutterheim. (Cato) 1 'Post. (Eduard) 2 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de llde 12de ONDERWIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. f 1960 en vrije wonind liten. (Anna Hendrika) oit. (Maria) istveen. (Hendrika Johanna) jermaiL (Willem) Eéne vacature. kssart. (Maria Catharina) Wijn. (Jacomina Christina) H’dier. (Lamberta Potronella) brschoor. (Elisabeth Bntonia) K Berg. (Martina peertruida) (Jacoba Catharina) [Rijswijk. (Johanna) lllmar. (Lina Johanna) pmsteker. (Henriëtte Puliana Geertruida) pnk. (Maria) pers. (Barbara Bertha) -.J ise. (Johannes) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 43 leerlingen. 44 41 46 87 47 41 37 41 34 27 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 435