f 1 19 19 i! 8 8 I I I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school li EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNA MEN. VOORNAMEN. I de Vries. (8.) k 100' hoofdond. cstra. (Rinse Annes) Als 50 ist. (Willem Cornells) 700 diem. (Josefus Jacobus) 650 900 700 600 >r de handwerken: nutt. en fr. hw. 120 1 n Totaal 480 leerlingen id. 3 45 'r de Gymnastiek 560 2 I 3; ,1 Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING f 2u(w vrije wob 8. Hemsterhuis- straat 4. DEK SCHOOL. I. (Johan Jacobus) j. (Catharina) ir. (Marie Theresia) Horst. (Johanna soba) ie. (Adele Josefine) on. (Johannes) wer. (Homme) boer. (Hermanns) hravendijk. (Cornells rthoiomeus) onds. handw. nut en sin. onds. Gymn. M. 0. Schoonschr. id. id. 75 GO a b ‘3 500 900 900 GO 45 60 60 id. id. Openbare lagere school der 2de klasse. I jonds. nutt. hw. Fransch. onds. I nutt. handw. id. 1ste klasse 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de llde 12de hoofdond. L gymn. hoofdond. hoofdond. ond. hoofdond. wisk. vr. en ord. oef. hoofdond. Fransch. ond. teek. vr. en ord. oef. j ond. onds. gymn. 50 Rang of akte en verdere toelatingen. Ben. (Catharina Bndrikai B‘- (Maria Theresia) Baat. (Johanna Buandina Frederica Brneliai Buten (Bertha) (Adèle Josefine) nissen Troost. (Maria rhardina) 4 A ptsen. (Johanna phelmina Maartje) K iRoosje) faider. i Margaretha Bphina) pinpen. (Rubensigne ina Louiza) 60 45 Kolkman. (Frederika 11 Petronella Antonia) 1 !Stein. (Anna Catharina) 1 Meijer. (Johanna Margaretha 2 Bardina) 2:Zadelhof!. (Catharina Wilhelmina) Zoeter. (Gerdina 31 Margaretha) I’t Hart. (Cato) 3 ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. school 100 Ammunitie-; 50 haven. 3 3 3 3 het school-1 f 1200 PlvJ 11 uvovuuv; i iu. la laiJa,AHda Jacoba); nutt. en fr. hw. nutt. handw. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. t. 32 leerlingen, 29 46 42 42 46 45 45 46 30 25 28 24 1300’ 13' >0 700 850 froo. (Wilhelmus)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 437