i I i I i I 19 19 I 9 9 uw. 2 I S HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEK ELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school ink-?. •?n, EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. iBrauckman (A. P.i 9. Lijnbaan 38. f W haven. loon. 1 I. Belt. (Henri Adriaan) 1050i 900 2 2 800 7(Kt 2 i H»r de handwerken nut.: for de gymnastiek atenburg. (Eduard) 720 2 3 EN BENAMING DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. o 3 3 3 n w n n n Openbare lagere school der 2de klasse. Zesmaandeiyksche cursus. gynin. M. O. teekenen. en verdere toelatingen. id. id. id. id. id. id. id. id. 1 2 2 2 2de 3de 4de 5de Ode 7de 8s te 9de 10de 11 de 12de a—k q en s. hoofdond. id. id. id. id. 120 no GO 6o 3 3 3 700 800 600 800 45 45 45 60 45 Totaal 528 leerlingen. ijk. (.Johannes) Malssen. (Pieter [('hannes) nets. (Theodoras) B. (Dirk) f 1300 IKK) 1 Hols. (Arnold) 1 j A Haart. (J.) I Meister. (A.) 1 ide Bock. (A.) Ide Lange. (B.) f 100 50 Ate by school 50 Ammunitie- 30 3o hoofdond. vr. en ond. oef.- 47 leerlingen. 45 45 43 48 47 46 47 39 37 39 40 |r. (Henriette Petronella fhannai I Duijneveldt. ■Wilhelmus Adrianus) inner,s, (Geertruida lendrika Antonia) i)k. (Piet) fer. (Joukje). fcker. (Emma Cornelia) feseling. (Everardus letras) hoofdond. (1878) Fr. hoofdond. (1889) hoofdond. (78) j I wisk. M. 0. boekh. onds. (1878) Fr. hw. v. nut. hoofdond. (1889) I I Onds. (1889) hw. v. nut. I ond. (1889) hoofdond». (’89), onds. (’89) hoofdond. (’89) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse Rang of akte g 1 ONDERWIJZERS k»r wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. b (Henriette Petronella) 'handw. I (Alida Chatarina) 4 gijk. (Maria Louisa). fr'iiand. (Helena Johanna fempen. (Louisa) Bse. (Cornelia Johanna) I ■'"ifr. (Adriana Frederika! ■uisa) (Anna) ktljAu.ia Maria (Johanna Maria) fongh. (Maria) |<ler Drift. (J. M.) 45 3 60, 2 60 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 438