i I I 19 19 I I I 10 s 10 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- InkomstenJ EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a—k. Baerends (Catharina Maria) !ii Otter. (Comelis) 1100 80 700 2 700 2 herft. (Pieter) 800 2 liphorst. (Jacoba) 600 2 nut en sm. 120 1 id. 60 3 id. 3 id. 3 60 nut en sm. 60 3 'or de K.vmnawtiek: •twens (Johannes) Gymn. M. O. 720 •lijn. (Jacomina Christina) Bang of akte en verdere toelatingen. j Rang of akte en verdere I toelatingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. io. Ryswtfksehe- straat 157. Openbare lagere school der 2de klasse. nut. nut en sm. id. id. nut. id. 45 45 3 3 2 2 2 1 2 Hoofdond. (1878) f 1800 en /I voor gemist vrye woniaj b Bruin. (Willem Karei) bt. (Aart) Mams. (Wilhelmus plattheus) [oensdregt (Nicolaas [Pieter Jacobus) bukelnian. (Doen) nut en sm. nut. ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 1050 1100 700 <c 7. w d _c ja d .s B 600 600 3 3 Als bü school Ammunitie- haven. Koops. (Wolter) Totaal 522 leerlingen. g» inn. jL. u. hoofdacte (’57) Fransch. I hoofdakte f78) I vr. en ord. oef. •ond. teek. wiek. hoofdakte (’78) J ond. f78) i vr. en ord. oef. Mm. (Elisabeth Geertruid) onds. Fransch i kn Gunst. (Elisabeth [Hermannal 49 leerlingen. 48 50 40 48 43 41 35 40 35 m Wijk (Johannes) ïst. (Frederika Antje Lucie) wuw>. v nutt. handw. vr. en ord. oef. oor de handwerken:; IflOO i 100 I 100 89 50 60 45 75, 2 60, 3 60 60, 3 45 3 handw. v. nut. i onds. (1878) vr. en ord. oef. handw. v. nut. hoofdond. vr. en ord. oef. onds. (’78) Fr. nutt. handw. vr. en ord. oef. ond. f78) gymn. onds. f78) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de brn-Stassart. (Maria Katharina Hendrika) looren. (Catharina pendrika) pouten (Bertha) fcC VJXJX 1O611KI) I pin, (Catharina Johanna) I pkoren. (Suzanna [Wilhelmina) final. (Clara Alida p'hannai pt. (Antje) fe der Mije (Maria Pubertha Elisabeth) f* den Berg (Johanna) Piners (Johanna Petronella Pana) fcmsteker (Henriette fuhenne Augusta) ‘■Kidder. (Margaretha Peiphmai hoofdond. (1857) 1350jPlv. Schravendijk (Gerarda) I gymn. L. O._ I Baerends (Catharina 1250 1 Labordus (Jacobus) Ivan Dam (Johanna Maria) 1 van Dam (Jacoba Anna I Geertruida) Korenstra (Maria Johanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 439