1 I 19 19 i I 1 <1 I 11 11 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school i het school- Inkonisten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. kker. (Herman Antonie) ƒ100 lakker. (Pieter) 1200 1 50 100 rauwer. (Dirk) 1100 1 eijs. (Jan) 90O1 2 wik. (Arie) 1 1000 me vacature. foor de handwerken: 120 nutt. en fr. hw. 1 75 id. 2 3 nutt. handw. id. 3 Foor de gym n antiek. (Abraham Johannes) 660 gymn. M. O. 60 GO' Rang of akte en verdere toelatingen. n n 11. Van Ravesteyn- straat 303. Openbare lagere school der 2de klasse. EN BENAMING DER SCHOOL. a-k q en s. hoofdond. Fransch. wisk. gymn. njgsman. (Jan Daniël) pst. (Vincent Wouter) id. id. id. id. nutt. en fr. hw. 2 2 1950 en vrije woning. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 5 800 700 c a? E d a S 700 600 2 2 2 2 945 845, 45 45 45 45 n Totaal 485 leerlingen. 44 leerlingen. 60 3 3 3 3 3 hoofdond. gymn. wisk. hoofdond. Fr., Eng. vr. en ord. oef. hoofdond. gymn. hoofdond. gymn. ond. ond. Ned. T. en L. I M. O. hoofdond. hoofdond. 37 38 46 44 46 45 44 42 28 28 43 in Rossum. (Alida Maria) ikkers. (Johanna Elisabeth) ui Lier. (Louis) in Eek. (Pieter Leonard) I Prins. (Johannes Martinus) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse vr. en ord. oef. hoofdond. vr. en ord. oef. hoofdonds. i hoofdonds. nutt. handw. f 1300 PIv. Laforêt. (Victor Henri) ƒ100 Kuiters. Ad rianus Cornells) 100 Harsveld. (Gerardus Wil helmus) Spoor. (Elizabeth) Rang of akte en verdere toelatingen, i I I ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Als bii school Ammunitie-, haven, I hippenburg. (Johanna I Berend ina) [es. (Henriëtte Wilhelmina! [Mana Cornelia) flwvers. (Petronella Geer- [truida Maria) taiaat (Sophia Concilia i [lueodora) pekhuisen. (Sophie) pie. (Louise Wilhelmina) Flier. (Christina Frederica) P^w;uin. (Johanna Hendr.) lettenrode. (Pleuntje W.)i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 440