L L 19 19 I I I F 1 I 12 12 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DEK SCHOLEN. Bedrag SOORT Straat van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school 8 EN EN Inkomsten, EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. \f 1100 1 [Welter. (Marie) f 1100: 1000! woo 800 2 745; 2 800 r 2 2 700 leule. (Jacob) 500 4 4 545 120 1 2 60 3 60 3 °or <l<* gymnastiek Juwens. (Johannes) Gymn. (M. O.) 680 EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. leemstra. (Rudolph i Wilhelm). De Beste. (Adriaan Jan Pieter) lok. (Franciscus Lambertus) erkruijs.se. (Jacobus) e Gilde. (Petronella Catherina) onds. I nutt. handw. jnutt. en fr hw. teekenen. nutt handw. id. nutt. en fr. hw. nutt. handw. id. onds. nutt. hw. vr. en ord. oef. id. id. 3 8 3 3 (Johanna) tanna) 100 50 100: 100 iliakus. (Wilhelmina Johanna) id. onds. nutt. handw. vr. en ord. oef. ond. vr. en ord. oef. onds. nutt. handw. 2de Sde 4de 5de 6de 7de 8ste 8s te Ode 10de 12de I Als bi) school Ammunitie- haven. z a a 3 46 44 48 48 49 46 38 16 39 36 19 60 60 A B n w n n Totaal 478 leerlingen. 49 leerlingen. 1! r 75 45 8 Rang of akte I en verdere I toelatingen W O 60 3 60 45 hoofdond. (1878) Fransch, j Gymnastiek, Teekenen. a—k I q en s. i foor de handwerken i Iksche Openbare I lagere school der 2de klasse. Zesmaandeiyksche i cursus. f 1600 en vrije woning. oogwater. (Willem i Daniël) eelenberg. (Frederik Wilhelm) cholten. (Johannes Hendrikus) jaforêt. (Marguerite Berthe Jacqueline) j, d. Waall. (Jacoba Marianne leanne) d. Mey. (Hermanns Hendrikus) fartenng. (Wilhelmina [Frederika) pld. (Grietje) fhoevers. (Petronella IGeertruida Maria) [«koren. (Susanna Wilh.) Moist van der Velde. (Geertruida Maria) 1 Plaat. (Cornelia) f Beer. (Esther Carolina) tninal. (Johanna Adriana) Hoedt. (Hendrika lheodora Maria) ptteveel. (Maria Catharina Johanna) hoofdond. (1878) Fr. vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) hoofdond. f89) i vr. en ord. oef. hoofdond. (’89) i vr. en ord. oef. hoofdonds. Fr. i vr. en ord. oef. onds. nutt. handw. hoofdond. (’89) Hoogd. vi\ en ord. oef. ond. 2 12. Rijswjjl plein. (Ongenummerd). Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse M M n 1 i Welter. (Marie) j Piets. (Jean Francois Désiré) H 1 i Keuzenkamp. iVelsing. (Jona 1 i ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. 700! 2 745 2 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 441