i 1 i i ill II I I i 19 19 I I 13 13 j s I i noo i KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat SOORT van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN Inkomsten. EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 13. Bleekerslaan 11. Vreeburg. (Johannes) 1000 k en s. 1000 1 80 50 80 d. Meer. (Jochum) 500 4 30 700 2 onds. 1878. 700 2 Voor de handwerken 120 1 75 2 id. 60 3 id. 3 O I 3 fataiburg. (Eduard) «80 nut. Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare lagere school der 2de klasse. Zesmaandeiyksche cursus. Ie Wit. (Willem) itraatmeijer (Jan Paulus Hermanns) laak (Jacobus! id. id. handw. v id. id. id. n. en sin. id. 800 800 500 K00 600 500 45 45 60 45 45 2 2 4 2 3 3 3 hoofdond. (1878) Fransch. Engelsch. Wiskunde. 3 4 id. v. n. en sm. 3 3 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de llde 12de 60 45 60 60 60 3 3 3 EN BENAMING DER SCHOOL. Als by school 100 Ammunitie- haven. d. Brand. (Marg< Anna Paulina Catharina) sselman (J ohanna Everdina) I le Man (Maria Wilhelmina) hw. ■1 Ol-rzi ZAT„ IL -• i-i zx f handw. v. nut. v. d. Hoos. (Maria Antoinette Bernardina) Boreel de Mauregnault. (Maria Adriana Jacoba). v. Bemmel. (Jacoba Camina Elisabeth) Vredenburgh. (Leonard Cornelia) Irouwer. (Marcelis) Wn-Gebing. (Johanna Margaretha) Ians. (Helena Catharina Christina Regina) Kempen. (Hendrina I Jacomina) |pKlein. (Adriana Elisabeth) Jans. (Dilia Geertuida Anna Helena) ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. 1950 en vrijt- woning. Slok. (Jean Baptiste) Schipper, (Hendrik) a -2 I het school geld. khambach. (Johanna Hendrikai Sans. (Helena Catharina Christina Regina) Schraal. (Johanna Adriana) e Man. (Johanna Cornelia) hw. verschoor. (Elisabeth Antoinette) F- d. Spek. (Johanna W ilhelmina Frederika) proekhuysen. (Rebecca) Bijn-Gebing. (Johanna hoofdond. (’78) ƒ1100 id. vr. en ord. oef. hoofdond. C78) I Fransch. I hoofdond. (’78) hoofdond. f78) I vr. en ord. oef. onds. (1878) vr. en ord. oef. ond. (1878) onds. (1878) handw. v. nut. id. J Rang of akte I en verdere toelatingen, handw. v. nut en smaak. j handw. v. nut. 'oor de Gymnastiek: 1 Hendriksen (Aleida i 1 Elisabeth Johanna) Raap (Anna) ond. gymn. L. en M. O. teekenen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. lste klasse 48 leerlingen. 49 48 42 48 48 49 45 40 34 27 - - 24 Totaal 502 leerlingen. I handw. v. nut. Margaretha') ^°edvolk. (Rina Cornelia)- i ;aretha -...v. x «Huurt. vJa.tha.riua.) I sselman (Johanna Everdina)I 16 Man (IWnrio forré. (Mathilda Catharina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 442