1 I I i -1 19 19 I i I I I j 1 14 14 HOOFDEN DEB SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 14. De Ghetfnstr. 51. 1 1 30 50 2 80 2 onds. (1878) 100 2 800 2 2 800 2 750 t de handwerken. nutt. handw. 120 1 n id. (Henriette Wilhelmina nutt. en fr. hw. id. 45 3 id. 45 3 [oor de gymnastiek. ifland. (Gilles) 720 Gymn. M. O. f 1100 1100 Rang of akte en verdere toelatingen. w n n n 48 leerlingen. Openbare lagere school der 2de klasse. (Van der Kraan. (Hendrik Johannes) hoofdond. Wiskunde. f 1700 en ƒ350 vergoedii voor vrije woning. henen. (Charles) jordeman. (Laurens Bernardus) id. id. 1000' 800 60 60 60 60 2 3 3 3 3 3 100 100 onds. (1878) teek. hoofdonds. (1878) i i o id id. 75 60 a k q en s. co (D a 44 2 3 EN BENAMING DER SCHOOL. jrsprille (Pieter Leendert) porvogel. (Antonie) 44 48 48 49 48 48 48 44 33 32 30 Totaal 520 leerlingen. j Rang of akte 1 g en verdere toelatingen. 700! 800; 700 600 8oo; ond. (1878) i vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) ond. (1878) onds. (1878) handw. v. nut. hoofdonds. (1878) handw. v. nut. id. hoofdond. (1878) Fr. hoofdond. (1878) id. id. Bernardus) I vr. en ord. oef. jop. (Carel Frederik Louis); iKuyk. (Cornells pjjsbertus) bjk. (Gerrit Jan) louwers. (Johanna Elisabeth Wilhelmina) propels. (Ellen Jacoba) het school- Stempels. (Johanna Jacoba) SOI van Beemen. (Andries Johannes) de Groot. (Martina Engelbertha) Schuurman. (Dorothea Cornelia. Heymans. (Maria Wilhelmina) Kroese. (ArendinaGerharda)i Poulus. (Catharina Elisabeth j Helena) Jonker (Johanna) iBreemen. (Henrietta Frederika Petronella) P^khuijzen. (Rebecca) Rua Cornelia) taan. (Jeanne) I Han. (Adriana Johanna prnelia) p. Post. (Maria) tands. (Margaretha pobertha Cornelia) pee. (Johanna Antonia ptronella) (st (Antje) Eéne vacature. fennekes. (Joanna Elisabeth) pbin-Zaalberg. [Wilhelmina Cornelia Blachteld Elisabeth) kobson.; (Marianne Elisabeth) Alsbu I 30school Ammunitie-) haven. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8s te 9de 10de 11 de 12de ONDERWIJZERS |oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 443