i 19 19 i 16 I? i 3 I I r 3 y I 2 I 16 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Houwen (Klaas Gerlof) 16. Vlietstraat 4. igels. (Willem) duma. (Ype) 1000 haven. 'limans. (Henriette). 1000 enheer. (L<*endert) 800 2 untinga. (Grietje) 800' 2 Mi Hertog. (Catharina) 600 4 500 |ola. (Alida Petronella) 4 500 500 4 I Foor de handwerken: oor de Gymnastiek Gymn. M. O. (Hu 1 Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. n n n f 1700 en ƒ350 vergoedii voor vrije woning. Openbare lagere school der 2de klasse. a—k q en s. 700! 2 1 Rang of akte en verdere toelatingen, i 125 75 45 45 45 45 45 45 45 Totaal 330 leerlingen. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de hoofdond. (1878) vr. en ord. oef. hw. v. n. ensm. id. nutt. handw. I id. id. id. id. id. id. 1 3 I 3 I 3 3 3 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 27 leerlingen. 23 24 31 31 35 26 23 27 26 28 29 fl be -S <5 8 lorndörffer. (Anna) BUi 0s. (Willem) hikman. (Gerrit Hendrik) Elenberg. (Jan Jacob) fol. (Cornelia (Jacoba) Kenbogen. (Louisa) Rkhu(izen. (Sophia). Rtinga. (Grietje) plman. (Johanna) pitsen. (Geertruida). fnnaat. (Sophia), pbuijzen. (Maria), tool. (Cornelia) kn Tongeren. (Gerrit Johan). ft1 Soest. (Johannes pgbertus) hoofdond. (78) f 1100 vr. en ord. oef. i teek, hoofdond. I (1878) i vr. en ord. oef. I hoofdonds. i (1878) nutt. handw. Fr. Hoogd. Eng. hoofdond. (’78) vr. en ord. oef. i hoofdonds. (1878) Fr. nutt. handw. onds. (1878) i Fransch. onds. (1878) ond. (1878) hoofdond. (’78) vr. en ord. oef. ond. (1878) vr. en ord. oef. onds. (78) vr. en ord. oef. nutt. handw. ond. (78) vr. en ord. oef. gymn. 1. o. ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 6001 1 500 3 600 4 van B ■8 het school- geld. 1 Bruins. (Wilhelmina) ■Volker (Helena) Drost. (Augusta) 1 Moll. (Anni) Beschoor. (Elisabeth Marion)! Siliakus. (Elisabeth) 1 if 100 Als bij 50 school 100 Ammunitie*. 30 haven. 100 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 444