I I I I 1 I 1 19 19 I 17 17 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. van Andel. (Joost) ?rt. (Johannes Hubertus) ƒ1150 id. 1 I 2 treni. (Hubertus Arie) too ij. (Gerard ina Hermina! 700 2 'ilhelmina) )th. (Maryann) 700 2 rlkema. (Klaas) 500 4 1000 1 rch. (Willem Leendert) ►r de handwerken. 120 1 75 2 n 60 2 6<» 2 >r de gymnastiek. r°°. (Hendrik Johannes) gym. M. O. 640 1ste klasse van I het school- Rang of akte en verdere toelatingen, j 2 2 EN BENAMING 17. Nieuwe Haven, (ongenummerd). Openbare lagere school der 2de klasse. Zesmaandelyksche cursus. DER SCHOOL. a—k q en hoofdond. Wiskunde. Fransch. k>th. (Mathilde) lont. (Johanna Sara) id. id. id. id. 500 500 4 4 Gans. (Hermina) Hooikaas. (Johan) Schafer. (Geurt) 2de 3de 4de ode 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Als by school Ammunitie- haven. 100 100 80 j 2 2 H S e 6 3 3 3 3 60 60 w 1 Van Tilburg. (Wilhelmina) ƒ100 1 Rang of akte en verdere toelatingen. ober. (Johan Jacobus Anton) iBaan. (Cornells Anthony)! hoofdakte. vr. en ord. oef. bert. (Gerardus Albertus i id. Bohannes) [ddelburg. (Gerrit) 1000 I 1000 800 ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 700 700 1700 en i 350 voor I vrije woning! 45 45 45 45 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 29 leerlingen. 32 43 46 47 48 43 43 36 28 82 37 Totaal 464 leerlingen. id. Fransch onds. vr. en ord. oef. handw. i onds. I vr. en ord. oef. id. id. nutt. handw. Fransch ond. vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) ond. id. pippenburg. (Johanna nut. en fr. hw. perendina) pü-(Gerardina Hermina nutt. handw. ^ilhelmina) K Lee. (Alida) id. Jjnhout. (Johanna Lam- id. Mina Petronella) I Jong. (Jacoba Hendrika! nut. en fr. hw. perardina) gBchaert. (Bertha Maria! nutt. handw. flonna) ,Regt. (Alida) Hoften. (Johanna) «jj. (Catharina Lise) aers. J ohanna Petro nella Maria)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 445