f 1 1 I 1 19 19 i 18 18 3 3 iÊ: HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomster EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Ten Have. (Jan Jacob) a—k. 1 )lt. (Evert) 1 n Eek. (Willem Hendrik) 2 745 2 700 2 745 2 •r <le handwerken. 120 45 oor <le gymnastiek. Merdorp. (Johannes) gyran. M- O. 680 n n 1000 1000 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 46 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. n r> A B n n hnee (Catharina Elisabeth Joanna) 18. Ferdinand Bolstraat. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. f 1950 en 350 vool vrye woninj feUinck. (Johannes Mattheus) pit (Lambert) psset. (Petronella poverdina) pgejan (Sara Wilhelmina) Jong. (Pieter) benkel. (Nicolaas) 45 45 3 3 3 1 Van der Pol. (Geerta) Moody. (Wilhelmina) 2de 3de 4de 5de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 10de 12de A. B 1000 Als by school Ammunitie- haven. id. id. 44 44 60 37 41 43 45 26 24 37 30 25 80 'O d 1ste klasse n n n n Totaal 492 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. f 100 50. onds. nutt. handw. nutt. handw. id. id. onds. nut. en ft. hw. nutt. handw. hoofdakte (1878) id. teek. hoofdakte (1878) 1 2 3 75 45 45 [Trieruni. (Reina) pchaijk. (Catharina) prugge. (Johanna) pot. (Adriana Johanna) E Dyk. (Geertrude Pennine) P der Graven. (Hendrika pijnanda) [ally. (Anna Wilhelmina) pnee. (Johanna Helena) Miler. (Maria Christina Hendrika) ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i i vr. en ord. oef. I 1-lOQQj J 600 8 5004 500' 4 745 2 795 hoofdakte I (1878) vr. en ord. oef. ond. (1878) ond. (1878) I i vr. en ord. oef. krtmans. (Roelof) I id. h Hertog.(Maria Johanna)! onds (1878) I I nutt. handw. onds. (1878) I nutt. handw. teek. onds. (1878) I nutt. handw. vr. en ord. oef. onds. (1878) nutt. handw. id. vr. en ord. oef. Openbare j lagere school der (Ongenummerd). 2de klasse. Zesmaandelyksche i cursus. Hoofdakte, Wiskunde, Teekenen, Gymnastiek, Aardrijkskunde M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 446