I 1 I 1 w I 19 19 J 19 19 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkonisten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a—k. Baars. (Komelis) [roese. (Harmen Antonie) f 1100 1000 onnega. (Eliza Hendrik) 1000 1 760 2 500 4 Foor de handwerken: Pi Hordt. iH. Th. J!.| oor de Totaal 472 leerlingen. gymnastiek kature. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. let-rem. (Johan Jacobus Marinas) lu Mortier. (Johanna Susanna) 1 2 2 2 2 2 2 100 100 KO A B A B hoofdond. (1878) ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. d. Velde. (Frederica ICaecilia) id. id. id. id. id. id. id. ■g g I *3 42 43 48 42 43 45 39 35 36 31 20 48 leerlingen. V f 1700 en 1 voor vrije wi Fransch L. O. ning. Als by school 80 Ammunitie- 80 haven. 100 80 30 hoofdakte (1878) Fr. L. O. wisk. L. O. vr. en ord. oef. hoofdakte (’78) Fr. L. O. vr. en ord. oef. hoofdakte (1878) id. (1889) ond."f(1889) id. id. hoofdakte (’89) ond. id. onds. nutt. handw. onds. nutt. handw. vr. en ord. oef. onds. nutt. handw. p Bekkum. (B.) k’"i. (c.) P Berg. (A. C.) ffanderhorst. (Johannes) resterbeek. (Lute) kn't Pad. (Willem) ledsma. (Ulbe Nelis) lissel. (Pieter Jan) leiners. (Gerard Willem) Tilburg. (Anna Maria) 1000 600 600 600 800 700 775 1 |v. d. Velde. (Esther) iSusan. (Marie Johanna) van Tol. (Jacoba) jKoudys. (Marie) Ivan Poelje. (Gerrit) 1 |v. Leeuwen. (Cornelia) Beekman. (Wilhelmina) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 3de 4de 5de 6de 6de 7de 7de 8s te 9de 10de 12de 19. Zusterstraat 121. Openbare lagere school der j 2de klasse. r’1- (Cornelia Jacoba) pr! boer. (Marie Elisabeth) kentsen. (Johanna [Wilhelmina Maartje) [urenkamp. (J. G. J.) Mon. (G.) f 'Jong. (J. H. G.) hw. v. n. en sm. nutt. handw. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 447