I i i II II I c 19 19 i 20 20 r i HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. flioo 1 Velthuisen. (Johannes) 20. v. Dam str. 121. lijder. (Antonie) mes. (Foppo) 1000 1 100 loool 1 er Horst. (Roelof) 80 pkema. (Pauline Jacoba) 2 «00 700 2 700 3 i 800, 2 600 3 'oor de handwerken. 60; 3 i Jacobus) 640 Gymn. M. O. i Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. (1878) Fransch, Duitsch, Engeluch. ademakers. (Johannes Pieter Simon) id. nutt. handw. id. id. id. id. id. vr. en ord. oef. 60 60 46 46 45 45 45 3 3 3 3 3 3 3 2 8 f 50 50 100 30 a-k q en s ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i Als bij school Animunitie- haven. 120 75 45 800 600 Mt (Petrus Totaal 518 leerlingen. Openbare Lagere School der 2de klasse. van het school* nutt. handw. nutt. en fr. hw. onds. n. h., Fr. 1 vr. en ord. oef. nutt. en fr. hw. 47 leerlingen. 47 46 41 48 45 47 50 46 32 36 83 I 3 I I W i \f 1700 en va seeding vod huishuur. 1 2 3 v. d. Worff. (Adriana Alberta Johanna) i van Bladel. (Johanna Maria Louise) vr. en ord. oef. I nutt hanAw luider v. d. Graaf. (Bertha Catharina Maria) Aring. (Johan Gelyn) ranck. (Frederika Wihel- mina) ol. (Krün Johan) Pprdegraaf. (Hendrik whan) jombet. (Albertina Jacoba); l Werkhoven. (Elisabeth) fierg. (Jacoba Johanna) luider v. d. Graaf (Bertha Catharina Maria) Rijswijk. (Helena Wilhel mina) t Waard. (Adriana Elisab.) Wlee. (Antonia Maria) toemec. Alida Andr.) t Santen. (Elisab Johanna) Man. (Maria Wilhelmina) “lie. (Louise Wilhelmina) Rijswyk. (Hendrika Maria)! hoofdond. C89) Fr. Eng. wisk. vr. en ord. oef. hoofdond. (*89) I Engelsch, vr. en ord. oef. hoofdond. (’89) wisk. vr. en ord. oef. i hoofdond. (*89) vr. en ord. oef. nutt handw. onds. C89) Fransch, Eng. i vr. en ord. oef. i nutt. handw. hoofdond. (*89) Hoogd. vr. en ord. oef. id. onds. (1889) vr. en ord. oef. I ond. (1889) Hoogd. vr. en ord. oef. I hoofdond. (’89) 1 vr. en ord. oef. onds. nut. hw. -j vr. en ord. oef. Adams. (Leonardus) v. d. Houwen. (Pieter Gerrit) van Swieten. (Catharina Maria) Gits. (Johanna Wilhelmina) Rang of akte en verdere toelatingen. Getalsterkte der leerlingen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 700i 3 l °or gymnantiek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 448