I i 1 r I I I i II 19 19 I I 1 if id. 21 21 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DEK SCHOLEN. Bedrag Straat SOORT of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN Inkomsten. EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. timers. (Jol nier) Kiel der. (Gerrit). emel. (Jacoba Goverdina) 2 kker (Grietje). 2 kwelling. (Georgine) 2 mgejan. (Johanna Josina) 2 845 ïishuizen. (Pieter) 600 3 rijthe. (Jan] 1000 1 750 d. Linde. (Albertus) 8 i ’oor de handwerken: ïbaal. (Anna) 120 1 45 3 id. 45 3 id. 45 3 'oor de g.vninaNtiek )se (Pieter) gymn. M. O. 21. De Vliegerstr. (ongenummerd). Openbare lagere school der 2e klasse. EN BENAMING DER SCHOOL. Fesseling. (Christiaan Leonardus) nutt. en fr. handw. nutt. handw. 45 45 45 45 45 3 3 3 3 3 3 2de 3de 4de 4 de 5de 6de 6de 6de 7de 8ste 11de Rang of akte en verdere toelatingen. ƒ80 80 80 80 30 Als by school Ammunitie- haven. a-k q en s. B C 700 775| 700 1ste klasse n n M Totaal 478 leerlingen. j Rang of akte en verdere I toelatingen 600 700 I 1100 hoofdakte 1600 en Fransch L. O. ƒ350 voor vrij handt. L. O. woning. Dipl. toonk. vr. en ord. oef. kiuwfs. (Cornells Albertus) teken. (Gerardus) Ukernian. (Pieter Willem) id. id. id. ihoofdakte wisk. f 1000 i hand teek. gymn. hooofdakte Fransch ihandteek. L. O. j vr. en ord. oef. onds. nutt. handw. vr. en ord. oef. id. i nutt. handw. I vr. en ord. oef. onds. vr. en ord. oef. hoofdonds. nut. handw. ond. vr. en ord. oef. id. hoofdakte ond. j hoofdakte wisk., vrtfe en ord. oef. hoofdakte Fransch vr. en ord. oef. i hoofdakte wiskunde, vr. en ord. oef. f Kruipen Rubensigne. I (Mana Luiza) f Waerd (Adriana I Elisabeth) Bette (Catharina) H. Plaat. (Cornelia) pnee. (Johanna Helena) F ham. (Mathilda Emilie) I wS(Joor' (Catharina Wilhelmina) F Regt (Alida) 1 Gunzel (Francisca) iKok. (Elisabeth) I Beekman. (Dorothea) 1 jScheffelaar. (Aletta) Nieman (Hendiik) iooo; Getalsterkte! der klassen op 15 December 1902. 47 leerlingen, n n 46 45 A 43 B 38 47 A 42 40 40 30 38 22 ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 449