I f I I I i 19 19 i \i I 22 I MÉ 5 22 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 22. Lamgroen 20. ip. (Anna) 550 500 4 500 4 500 4 L Woude. (Namle) klier. (Hendrik) 1000 1 «venhuizen. (Frans) 1000 1 Totaal 313 leerlingen. 850, 1050 i Rang of akte en verdere I toelatingen. Openbare lagere school der 2de klasse. EN BENAMING DER SCHOOL. 1ste 2de 2de 3de 3de 4de 5de hoofdact# (1878). Goudswaard. (Johannes Frederik) eleman. (Catharina laria) a-k q en s. ONDER WIJZERS >r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 2 j 1 o S 2 100 50 b a b a b akte onds. L. O. handteek. nutt handw. hulpakte Fransch, Engelsch, Duitsch. hulpakte. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. lste klasse? a 30 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen 31 44 34 48 46 48 32 Als bij school i Ammunitie-: haven. f 1600 en i f 350 voor vrye woning 4 Schenk. (Gysberta Maria) Collette. (Marie Wilhelmina) a Tricht. (Adrian# (argaretha) oyman. (Petronella Norina Suzanna). hulpakte. nutt. handw. I vr. en ord. oef. I hoofdakte wisk. L. O. hoofdakte C78) I Fr. L. O. vr. en ord. oef. i hoofdact# vr. en ord. oef. handteekenen. Fransch. hoofdakte. i der Heulen. (Bieuwe Jeerds)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 450