i I i I i i 19 19 f I! 23 23 I i s - s HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat j Bedrag I of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- InkoinstenJ EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN’. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Laban. (Jakob) 500 4 i ,1 Totaal. 34 leerlingen. H M Openbare lagere school der 2de klasse. j. v. Zant. (W.) j. Parent. (E. J. A.) onds. nutt. handw. id. onds. nutt. handw. teekenen. ond. id. id. onds. nutt handw. IOoO 550 1 Leschot. (M.) 1 de Bruin. (N.) 1 Brynen. (A.) 3de 4de 4de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de hoofdond. vak j. Bhoom. (C. J.) [jer. (M.) Dekhuizen. (L.) H. C. E.) B. Molt. (G.) hoofdond. id. id. teekenen. hoofdond. onds. 4 4 4 4 23. Stortenbeker- straat 8—10. a—k, q en s. 500 550 500 500 500. 500 8 "c EN BENAMING DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. 41 40 39 37 33 38 41 38 37 38 .25 441 leerlingen. 1 Rang of akte en verdere I toelatingen. p Leeuwen. (M.) kr. Mink-Paardekooper. 4 4 1 4 ONDERWIJZERS x>r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. i f 1600 en i f 350 voor vrije woning pulst. (M. A.) fceet (A. M.i poelje. IA. G.) v. Rfin. (B.) nooo •1000 *1000 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902 3de klasse 50 i Als bij 30 school 30 Ammunitie-! haven, j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 451