I I f I a f II 1 I 11 p 19 19 I 24 24 g B I f uoo: HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straal Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomsted EN EN KN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 160U a—k f 100 2 6001 s. (Kaatje) 2 600- 108 leerlingen. Totaal. EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. 24. Lijnbaan 30 A (Hulpschool). Openbare lagere school der 2de klasse. DER SCHOOL. Rauwerda. (Pieter Jansz. Labije. (Kornelis) pgeveen. (Anna Sophia Mariai 1 de Klein. (Wilhelmina 2 Geertruida) de Haas. (Catharina) rmeulen. (Johanna Wilhelmina Catharina) hoofdond. Fransch, L. en M. O. V. en O. oef. s hoofdond. onds. Fransch L O. nutt. handw. V. en O. oef. i onds. nutt. handw. V. en O. oef. i id. Getalsterkte der klassen op lo December 1902. 1ste klasse heeft geen leerlingen. 2de 20 3de 32 4de 33 5de 23 Als by school 301 Ammunitie*, haven. 600 Rang of akte s en verdere toelatingen. ONDERWIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 452