I 1 I I 19 19 i I j 1 i If 25 25 I— I 3 I ►S j iooo| i I 1000) 1 j HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomsten EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1200j id. id. id. id. id. id. 2 4 ►rde handwerken: 75 id. id. 45 3 (.Johannes) Gymn. M. 0. 640 EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte I en verdere toelatingen. 25. Keizerstraat 55 (Scheveningen). n r> Totaal. Stortenbeker. (Ary Willem) n n hoofdond. (1878) Fransch L. 0. bring. (Johannes franciscus) id. onds. (1878) id. id. id. id. id. 3 j 3 Als bii school id. id. 700 600 i 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste Ode 10de llde 12de 800! 2 I 700 2 45, 3 45 3 45 3 I 45 45 a—k q en s. 1GÜU,- en vrye worn ONDERWIJZERS »r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 8 3 39 39 39 46 43 43 48 39 39 33 34 489 leerlingen. 47 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. ond. (1878) Ivr. en ond. oef.! Bedrag is. (Elisabeth) Wilhelmina itherina Louise) Eginond. (Sara) tooten. (Adelbertha ™a Cornelia) Lans. (Johanna w>ba Adriana) UAlida) •iLaniberta Johanna) Lnksen. (Johanna tronella Gerardina) J- (Rachel) town de Chastillon. «idrifca Cathar. Louise) Anna Wilhelmina) I 60 45 45 Openbare lagere school der 2de klasse. 1 Riem. (Margaretha) van Zant. (Johannes) 1 Weyne. (Pieter Johannes i Gerardus) i Pronk. (Johanna) 1 |Riem. (Hendrik) Roeleveld. (Johanna). Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 'r d« t.vmnaMiek: 100 j 30 30 hoofdond. (78) f 13001 PIv.|Gerritsen. (Mathilde) 800| 2 800 2 j O I f 100 50 80 Ammunitie-1 50 I haven. i Fr. L. O. wisk. I i gymn. L. O. i hoofdond. (’78) 11 1100| 1 ihw. v. n. ensm. nutL handw. 120, 1 75 2 mond. (Dirk Gerrit) ladgras. (Herman larinus Reinier). iburg. (Frederik ’illem) lonimel. (Johannes .drianus) p. iDirk) pers-v. d. Brugge. Filhelmina Margaretha i agdalena) p-Pronk. (Hendrika ntometta Johanna) Wilhelmina itherina Louise) looten. (Adelbertha ihanna Cornelia) ffering. (Johannes) Eéne vacature.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 453