t o f I I I I E 1 I 19 19 i i B 26 26 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school* waar de school hikomster EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. 1857) 1400 PI v.. Groenewegen. (Matthijs) f 30 luoo filing. (Johannes) 800 2 I •rde liiiurfHerken: bw. v. n. en sin. 120. 1 id. Gymn. M. O. 660 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 40 leerlingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. Rang of akte e'n verdere toelatingen. 26. Badhuisstr. 81. (Sche veilingen). (Vonk. (Theodoras Johannes) 39 36 35 40 39 35 32 80 hoofdond. (1878) id. id. id. id. id. *1400 900 1050 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8s te 9de una iJacob Jan) Iwr-Wijnstok. (Elisabeth) ra. (Maria Johanna iloysia) una. (Pieter) 75 45 2 2 i 1 60 45 45 45 45 2 I 3 I I s 3 I 5 Als by school Ammunitie*' haven. Totaal 326 leerlingen. 1ste klasse n r rt n n Rang of akte g en verdere toelatingen. a-k q en s. 800 900 700 2 I 3 i 3 3 1 ONDERWIJZERS hr wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. Mand. i Martin us pdericus) Openbare lagere school der 2de klasse. Achtmaandel. cursus. 'r K.vmuaatiek 1' 1 2 i 2 i hnibach. (Johanna lendrika) his. (Elisabeth) Lans. (Johanna Jacoba nutt. handw. Urianai bdritsen. (Johanna) bé. (.Mathilda Christina) i |k. (Lamberdina Johanna) pi. (Alida» ku. ('Rosa Rachel) f 1600 ei vrye wonin maas. (Johannes 1 ,1 ÏJornelis) Fransch. ii Hertog. (Wilhelm Pieter) id. lit. ('Willem Carel) hulpond. (1857) spers. (Willem Johannes) hoofdond. (1889) Wiskunde. J hoofdond. (1889) onds. (1878) onds. (1889) Fransch. hoofdakte. Fransch. hoofdond. (1889). i i g I A j jn 33 73 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 454