I i 1 1 t 19 19 27 27 riaoo s i I B 1 I i HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Bedrag SOORT Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomst er EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Knoppien. (Albert) Rees. (Louis) *1300 lijs. iJacobus Hendrik) 1000 1 (Willem) 800 2 ond. (1878) 600 3 i hoofdond. 700 3 ring. (Tetje; 500 4 •r <lehandwerken Totaal. 458 leerlingen. ►r <ie gymnastiek gymn. M. O. I *640 I r Q889) vr. en ord. oef. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen EN BENAMING DF.K SCHOOL. a-k q en s. 45 leerlingen. n w iepman. (Cornelis iai'inus) handw. jhw. v. i 500 500 600 700 4 4 v. nut.i n. en sin. O E *120 *75 •45 45 45 45 ■S 4 3 f 80 30’ 30 100 46 45 45 38 40 40 32 .34 25 29 34 hoofdond. (1857) Wiskunde. Landbouwk. Als bh school óOAmmunitie- haven. 45 45 45 45 45 hoofdond. (1878) Fr. teek. gymn. hoofdond. (1878) Fr. wisk. gymn. boekh. hoofdond. (1878) vr. en ord. oef. hoofdond. (188$)) 'hw. v. n. ensm. ’handw. v. nut.] hw. v. n.ensm. (handw. v. nut. id. f 2>.Ói en vrije wonii Antwerpen. (Leendert) Ruyter Korver. (Wilhel* nna Franciska) 1 Benz. (Maria) Hemmes. (Anna) Carbasius. (Anna) 1 Roelofsen. (Ida) Benz. (Annetta) van Braambeek. (Erlsina I Elisabeth) Openbare lagere school der 2de klasse. fei. (Maria Hendriks) mud. (Margaretha barlotte Bernardina) Mature. Kerkhoven. (Elisabeth) l Berg. (Catharina Baimette Cornelia) paal. (Antonia) paan. (Johanna) U-nden. lohanna) pi. (Margaretha Mharina .lohanna) plan. (Adriana) l Lans. (Johanna) plan. (Maria Wilhelmina), li p. ILouise Wilhelmina) h: Bos. (Jacoba Eliza) l Schenk. (Pleunis idriaims Jan) fekhuijsen. (Jan Hendrik) hoofdond. (1889) gymn. zï i ond> (1889, Ond. (1889) Fr. hw. v. nut. vr. en ord. oef. onds. (’89) hw. v. nut. onds. id. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de “er- «Christiaan Mewijkl handw. v. nut. hw. v. n.ensm. handw. v. nut.; id. ONDER WIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 27. Duinstraat 10 (Zuidzijde). (Scheveningeu).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 455