I I If i i I I I 19 19 i. 28 28 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkonistei EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ?zod. (Willem» f 1350 Eigenhuis. (J.) de Geus. (Cornelia Johanna) oer. (Jacobi 1150 1 I Verkade. (Maria Adriana) haven. raid. (Robert Henri) 1050 1 1020 2 1125 1 875i 2 975 2 (Simon Leendert) 800 2 800' tongeren. (Hendrik) 2 istoeg. (Hendrik) 8501 2 ,r <ie hand werken. p1, (Christiaan Lodew.) Gymn. M. 0. Totaal 428 leerlingen. 660 DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen a—k 7 en s. hoofdoud. teekenen. Fransch nut. handw. id. id. 3 I 45 45 3 3 I 44 leerlingen. 38 37 40 40 42 40 38 38 29 10 23 EN BENAMING hoofdond. Fr., gvmn. hoofdond. Fr., wisk. hoofdond. Fr., wisk. vr. en ord. oef. hulponds. hw. nut en sm. hoofdonds. Fr., wisk. onds. 2 2 «8. Duinstraat 21. (N. zijde). (Scheveningen). hw. nut en sm. id. 45 45 45 3 ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. iimiiigajAugustaWilhel- ina Catharina) baal. iLaniberdina ihanna) ly. iAntoine) bael. iHubertus Marinus) onds. Fransch. ond. hoofdond. I Fr., Duitsch. hoofdond. vr. en ord. oef. hoofdond. Fransch vr. en ord. oef. hoofdond. I 1950 en vrije wonii Openbare lagere school der 2de klasse. Berg. (Johanna endrika) w. iAdriana) is. (Elisabeth) (il wijk. I Helena Wilhel-' mat ®°D (Geertruida) (Mathilde Christina) t (Adriana) 90o; 1050 Als bij school 50| Ammunitie* fl -S het school- lr t.vmi>Mtl< k. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de tide 12de 1 Pronk. (Johanna Sepharina)i f 100 de Geus. (Cornelia Johanna) lOÖ1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 456