t l I I I I I i J i i 11 I 19 19 29 29 s - •g H I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Bedrag SOORT Straat of gracht van NA MEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten] EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ïnheer (Aren) 1350 1 1000 1 Zoete. (Esther Helena) 700 2 800 2 700; 2 °r de handwerken. Gymn. M. O. Rang of akte en verdere i toelatingen. Rang of akte en verdere i toelatingen. Vijzelstraat 121 (Scheveningen). Openbare lagere school der 2de klasse. DER SCHOOL. a-k q en s. Avenarius. (Hendrik Antoine) A B hoofdond. (1878) Fransch. 1050 900 60 60 60 45 45 45 60 60 60 60 3 3 3 3 3 i 3 I 4 4 EN BENAMING f 1600 en vrije woniw nut. handw. nut. en fr. hw. 500 500 2 I 2 i 3 3 3 3 950 850 1 j 2 i Totaal 530 leerlingen. 48 47 45 47 47 44 46 41 34 28 38 17 nut. handw. I id. id. id. vr. en ord. oef. nut. en fr. hw. nut. handw. “aflani (Martinus W1CU8) n Hagen. (Adelbartus Henricus) et. (Cornelis) Vries-v. d. Groen. (Magda-1 lena Wilhelmina) lerkerk. (Arie) bregel. (Anna Maria Theresia) wald. (Hendrik Peter) ban. (Anthonetta Mronellat id id. id. id. I 3 •5 I Meyer. (Catharina Cornelia) f loo! Vroljjk. (Cornelia) Klink. (Rosalina Jacoba) Philippa. (Wilhelmus Fr. Antonius) tel. (Lydia) jlffensperger. (Barbera lohanna) Zoete. (Esther Helena) sinan. (Jeanne) 5’ !wnn.a dirkje Elisab.) (Maria Magdalena) n Weert. (Alida) J8- (Johanna Alida ^nrittte) J*ok. (Jacoba Catharina) ?XShanna) (Adriana) jyald. (Johanna Christina; onds. (1889) ond. (1889) onds. (1889) nut. handw. vr. en ord. oef. 120: 1 75 2 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 48 leerlingen. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 12de chems. (Pieter Johannes) hoofdakte (1857)7'1450* PIv. Gymn. L. O. hoofdond. (1878) F ranse h hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. hoofdakte (1889)j id., nut. hw. I vr. en ord. oef. j hoofdakte (1889) id., wisk., teek. 1 nutt. handw. Fransch i vr. en ord. oef. i onds. (1889) nutt. handw. j vr. en ord. oef. i rk. (Hendrik Christiaan) hoofdond. (1889) Teekenen vr. en ord. oef. ONDERWIJZERS loor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i Als bij 80; school 50 [Ammunitie-! 50 haven. het school-1 'r E.vmnantiek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 457