I I i I 19 19 l 30 30 2 - HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat liedrag of gracht van NAMEN NA MEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. de Vries. (Markus» hoofdond. f 1450 ond. 1450 500 Totaal 382 leerlingen. EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. 30. Achter-Raam- straat, (ongenummerd). ond. id. DER SCHOOL. Hoofdond. (1889) Fransch, Duitsch, Engelsch. Wiskunde. Vr. en Ord. oef. mek. (Carolina Rebecca latharinai lild. (Maria) rkouter. (Johanna lendrika) Bijlpvelt. (Johanna) id. Fr. nutt. handw. vak j. 700 800 900; 700 Z 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de I het school - hoofdond. id. hulpond. ond. id. teek, vak j. hulpond. nut. en fr. hw. ond. vak j. ONDERWIJZERS »or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 2 2 4 f 1600 en vergoeding voor vrije woning. Wijngaarden. (Gerardus' Johannes) llinck. (Johannes Battheus) imhorst. (Jan) n Praagh. (Mozes Anton); kstra. (Cornells Herman) rkay. (Abraham) bjjswijk. (Lambertus Kjsbertnsi behoff. (Maria Petronella) Openbare lagere school der 1ste klasse. 1200 10ÖO 9M) 550 750 \f 100 20 cent per; week als er 100 één, 175 als; 100 er twee, 15' 80 cent als erf 30 drie of meer i kinderen in het gezin zijn, die den leeftijd nog jniet hebben bereikt, waarop leer- I lingen niet langer tot deze scholen worden toe gelaten. Voor minver mogenden worden deze bedragen verminderd tot 15, 12 en lOcent. Voor onvermo- genden is igeen school- i geld ver- iscnuldigd. 1 Reddingius. (Catharina Adolphina) 1 iVelthutfs. (Johan) IFlorschütz. (Theodora) 1 van Praagh. (Sallie) 1 IKoning. (Gesina) 4 2 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 37 leerlingen. 33 28 35 35 30 31 32 33 81 27 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 458