I I I I iï I I I I 19 19 31 31 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten, EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Kanon. (Douwe) 31. Sirtemastr. 179.' mwrense. lAgatus) \f 1300 1 [rop. (Marinus Johannes) 1000 1 d. Marei. (Dirk Cornells) 1000; 1 [elder. (Adriana Maria) 3 id. 4 oor de handwerken: oor de Gymnawtlek gymn. M.O. j 480 Alphonsus) Totaal. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare lagere school der 1ste klasse. k Bruin. (Cornells Pieten porijn. (Bertha Johanna Jacoba) teekenen L. O. I vr. en ord. oef. 8 3 3 2 2 Als bij school Achter- 60 45 45 a—k q. en s. ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 900 1020 EN BENAMING DEK SCHOOL. s i w hoofdond. (1857) Wiskunde, Teekenen. Gymnastiek. ennedy. (Willem iFrederik Nicolaas) pst. (Folkert) het school--g geld. hw. nut en sm. id. id. hoofdond. (1878) hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) id. onds. (1878) Fransch L. O. fr. handw. id. nutt. handw ond. (1878) €4etalsterkte der klassen op 15 December 1902. Istc klasse 35 leerlingen 2de 33 3de 44 4de 39 5de 39 6de 29 7de 33 8ste j_81 283 leerlingen. 775j 2 600 550 leilink. (Arnoldus f 1001 100 80| 50; Raamstraat. \f 1950 en ƒ38 voor vrije I woning. Carrière. (Elisabeth) Smith. (Johanna) Vreedenburgh. (Maria) Wagemans. (Maria) a,i ioekhuijzen. (Sophia) luider. (Christina) en Boet. (Hendrika Theresia Maria) erbrugge. (Johannai nn. (Anna) I id. .nutt. en fr. hw. 46! 3 I 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 459