t ’XS i i I mi’ I I I I f I 1 l i i ft II 19 19 ll 32 32 1 1 2 I 3 i 2 i t f HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Palte. (Ary) d. Boom. (Cornells) l Stomp. (Anna) Beeuwkes. (Reinier Bertus) i 1300 xinkester. (Arnoldus) 1300 1 (I. Berg. (Jacob) 1000 1 600 (oor de handwerken: hw. id. 4ó 3 oor de gymnastiek Bijer. (Jacobus Cornells) 4uo 249 leerlingen. Totaal DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. j Rang of akte en verdere toelatingen. 32. Kerkstraat 13. j Openbare lagere school der le klasse. k q en s. hoofdond. (1867) Wiskunde. gymn. L. en M. O. hoofdond. Fransch. f 30 100 100 ld. id. ld. 4d 45 45 ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 120 75 45 5 3 luw •600 700 3 3 3 i 3 j 2 I EU BENAMING Als bij school Achter naam straat v. nut. ld. ld. f 2000 pn vrije woning. laak. (Pieter Jacobus) Festerduin. (Dirk) Juitendorp, (Marie Johanna Bertha) d. Sluis. (Hermania) hoofdond. (1857) wiskunde. id. gymn. id. landbouwk. hoofdond. (1889) ld. ond. (1878) ond. (1889) 3 I |:j I I I «5 f 14001 PI v. Brands. (Ludovicus) j Stomp. (Anna) Dainen. (Christina) 1 Ivan Gelder. (Ida) «bel. (Lvdia) lernard. (Henriette Louisa)! volffensperger. (Barbara Johanna) b Gelder. (Catharina Christina) 'eenendaal. (Anna Eva? elends. (Helena) Weert. (Alida) ééne vacature. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 24 leerlingen. 2de 20 3de 32 4de 37 5de 34 6de 32 7de 39 8ste 31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 460